W powiecie koszalińskim powstaną kolejne DPS-y

2020-03-11 15:35

Mają zostać wybudowane i prowadzone w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Starosta koszaliński i zarząd powiatu chcą wybudować co najmniej dwa domy pomocy społecznej. Novum ma być w tym przypadku partnerstwo publiczno-prywatne. Pomysł został zaczerpnięty z Żywca, gdzie w takim partnerstwie wybudowano szpital powiatowy. O ile jeszcze kilka lat temu mieliśmy problemy z chętnymi do mieszkania w DPS-ach, o tyle dzisiaj w takich domach zaczyna brakować miejsc i byłoby dobrze, gdyby udało się wybudować nowe obiekty, mówi szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Mirosława Zielony. Teraz czas na spotkanie z chętnymi, którzy chcieliby w partnerstwie publiczno-prywatnym wybudować nowe DPS-y. Do tematu będziemy wracać. (więcej w plikach audio) Q

Marian Hermanowicz, starosta koszaliński