W przyszłym roku ruszają budowy dróg ekspresowych w regionie

2020-05-11 13:05
W przyszłym roku ruszą prace przy budowie nowej drogi ekspresowej S11 z Koszalina do Bobolic.
Autor: brak danych

Będzie to nowy fragment trasy S11 z Koszalina do Bobolic oraz dokończenie 8 km obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 z budową węzła drogowego w Gorzebądzu.

Trwają prace przy realizacji nowej drogi ekspresowej S11 z Koszalina do Bobolic. Przypomnijmy, wybrano wykonawców trzech odcinków tej prawie 48-kilometrowej drogi, którzy teraz przygotowują się do rozpoczęcia prac przy budowie. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód, który zostanie wybudowany w ramach obwodnicy Koszalina zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina. Jest to początkowy etap prac projektowych. Trwa uzyskiwanie warunków od gestorów poszczególnych sieci, uzyskiwanie map do celów projektowych. Sam projekt budowlany powinien być gotowy jeszcze w tym roku. W przyszłym roku po uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej, mniej więcej w III kwartale, planowane jest wbicie pierwszej łopaty bod budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice – powiedział Radiu Plus rzecznik GDDKiA w Szczecinie, Mateusz Grzeszczuk. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z wielu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Bałtyk i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą kraju. Także w przyszłym roku ma ruszyć budowa obwodnicy Szczecinka. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 20 o długości ok. 4,3 km. Dla obwodnicy Szczecinka rozpoczęły się prace przygotowawcze. Jest już decyzja środowiskowa. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2020 r., a zawarcie umowy w III kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. Kończymy już prace nad koncepcją. Na ukończeniu są też badania geologiczne. Do końca roku planujemy ogłoszenie przetargu na realizację południowej obwodnicy Szczecinka – dodaje rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Szczecinie. Także w przygotowaniu jest dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Przypomnijmy, podczas budowy S6 na odcinku Koszalin - Sianów, konieczne było wyłączenie do osobnej realizacji ok. 8 km w tym rejonie, gdzie pojawiły się poważne problemy z podłożem (od ul. Władysława IV w kierunku Sianowa). Kończona jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Zmieniono tam rozwiązanie przecięcia drogi z linią kolejową. Obwodnica będzie przechodzić nad linią kolejową, a nie tak jak pierwotnie zakładano – pod torami. Zostanie tam wybudowana estakada. Jednocześnie z budową obwodnicy rozpocznie się budowa węzła Gorzebądz. W tej chwili kończą się procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA. W drugiej połowie br. planowanie jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Wznowienie prac przy budowie pechowego odcinka obwodnicy zaplanowano na przyszły rok. Q