Wielka dotacja dla zabytkowych kościołów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

2023-11-23 16:42
spotkanie na temat dofiansnowania kościołów
Autor: Magda Wanowska-Miksa Dzisiaj proboszczowie parafii, do których trafiło dofinansowanie wzięli udział w spotkaniu ze specjalistami, którzy wyjaśniali zawiłości związane m. in. z rozliczeniem dotacji.

Ponad 80 mln zł na renowację obiektów sakralnych otrzymała diecezja koszalińsko-kołobrzeska. Wsparcie trafi do 130 parafii i pozwoli na odrestaurowanie kościołów wpisanych do rejestru zabytków. W wielu świątyniach zostaną przeprowadzone kosztowne prace, których parafie nie byłyby wstanie sfinansować bez dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

-Nasza diecezja nigdy do tej pory nie otrzymała tak wiele pieniędzy, dla tak wielu podmiotów kościelnych. To są głównie parafie, ale także zakony i kuria. Dotacje są w różnej skali, od 100 tys. do 3,5 miliona zł. Tych największych jest niewiele, ale średnia wychodzi półtora miliona zł na parafię. Zatem mamy poważny pieniądz, który w sposób przygotowany, w sensie zabezpieczenia projektów i pozwoleń, może nie tylko uzupełnić, ale zrealizować istotne potrzeby konserwatorsko-budowlane w ponad 130 parafiach, około 150 zabytków

-mówi ks. Henryk Romanik, diecezjalny konserwator zabytków.

Dofinansowanie trafiło m. in. do parafii katedralnej w Koszalinie, gdzie 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na prace renowacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Podobna kwota została przyznana dla parafii w Gościnie na remont Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli. Ponad 1,4 mln tys. zł otrzymała parafia na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konikowie.

-Każdy obiekt zabytkowy jest dobrym narodowym i wspólnym, także kościoły, których w regionie mamy ogromny zasób. Widać to chociażby po folderach, różnych wydawnictwach, reklamujących region, w pierwszej kolejności na fotografiach pojawiają się budynki sakralne, bo bardzo często są jedynym obiektem zabytkowym w miejscowości. Są to kościoły o różnym poziomie artystycznym, ale zawsze wysokiej wartości historycznej dla danej miejscowości i regionu

- podkreśliła Krystyna Bastowska, główny specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest około 400 zabytkowych kościołów.

Listen to "O dotacji na zabytki sakralne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej" on Spreaker.