Wiemy, jak będzie wyglądał Skwer Pionierów Kołobrzegu

2022-11-30 11:20
Tak ma w przyszłości wyglądać Skwer Pionierów Kołobrzegu
Autor: UM w Kołobrzegu Tak ma w przyszłości wyglądać Skwer Pionierów Kołobrzegu

Kołobrzeżanie zdecydowali w konsultacjach społecznych, jak ma wyglądać Skwer Pionierów. A konkretnie zdecydował o tym sąd konkursowy. W tym celu miasto zorganizowało konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Zielone Tarasy Kultury”.

Wg mieszkańców Kołobrzegu ma to być miejsce z dużą ilością zieleni, z zadbanymi alejkami, gdzie będą odbywały się wydarzenia kulturalne. Zgłosiło się piętnastu uczestników konkursu, którzy nadesłali swoje propozycje zaaranżowania tergo miejsca. I nagroda została przyznana dla: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski z Warszawy.

Oficjalna opinia o pracach wypracowana przez Sąd Konkursowy:

I Nagroda w wysokości 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu. Nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania Skweru Pionierów Kołobrzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną” realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej Giełdy Staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji Skweru Pionierów Kołobrzegu z Parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do realizacji. Ewentualne przeniesienie Giełdy Staroci w inne miejsce nie stanowi o degradacji wartości pracy. II Nagroda w wysokości 20 000 zł Nagrodę przyznano za konsekwentną kompozycję Skweru Pionierów Kołobrzegu z wpisaniem w jej strukturę wyrazistego „budynku-placu”. Słabością pracy jest skupienie się na kształtowaniu tego obiektu, z luźnym odniesieniem się do wymogów programowych – brak jednoznacznego wskazania lokalizacji szeregu wymaganych elementów. Stąd wyrazistość zaproponowanego rozwiązania nie stanowi, zdaniem Sądu, wystarczającego argumentu dla realizacji. III Nagroda w wysokości 10 000 zł Nagrodę przyznano za wyrazistą koncepcję, organizującą przestrzeń parku przez swobodnie kształtowane obramowanie w formie pergoli i zintegrowanej z nią zabudowy. Ten walor pracy stanowi jednocześnie o jej słabości – zaproponowaniu formy niepodatnej na zmiany i przekształcenia, skomplikowanej i kosztownej w realizacji, która musi przebiegać jednoetapowo. Kolejnym etapem będą negocjacje z autorami zwycięskiej pracy na wykonanie, na podstawie pracy konkursowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu.

Kolejnym etapem będą negocjacje miasta z autorami zwycięskiej pracy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania  pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”.

Listen to "Wyniki konkursu na projekt Skweru Pionierów Kołobrzegu" on Spreaker.