Wkrótce 25. rocznica śmierci biskupa Czesława Domina

2021-03-12 13:28 a.gorska
śp. bp Czesław Domin
Autor: wikipedia

W intencji zmarłego zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczył będzie bp Edward Dajczak.

W poniedziałek, 15 marca przypada 25. rocznica śmierci biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Czesława Domina. Z tej okazji jutro o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego. Eucharystii w koszalińskiej katedrze przewodniczył będzie biskup diecezjalny Edward Dajczak. Biskup Czesław Domin był biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiego w latach 1992-1996. Papież Jan Paweł II ustanowił duchownego biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 1 lutego. 27 lutego odbył się ingres bp Domina do koszalińskiej katedry, a 1 marca do kołobrzeskiej konkatedry. Z inicjatywy kapłana powstało wiele dzieł funkcjonujących w diecezji do dzisiaj. To m. in. Ośrodek Aniołów Stróżów w Kołobrzegu, Bursa dla Młodzieży w Szczecinku, czy Centrum Caritas w Koszalinie i Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Biskup Domin urodził się 6 lipca 1929 roku w Michałkowicach na Śląsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 roku. Na początku pracował jako kapłan archidiecezji katowickiej. Został również biskupem pomocniczym tej archidiecezji 15 sierpnia 1970 roku. W trakcie posługi pełnił różne funkcje w ramach Konferencji Episkopatu Polski m. in.: należał do Komisji ds. Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II, Komisji ds. Apostolstwa Świeckich i Komisji ds. Powołań. W roku 1980 został z kolei przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. To właśnie ta działalność stała się głównym rysem jego posługi biskupiej. W roku 1990 został Przewodniczącym odtworzonej po czasach komunizmu Caritas Polskiej. Przyczynił się do reaktywowania jej struktur. Biskup Czesław Domin zmarł 15 marca 1996 roku o walce z chorobą nowotworową. Odszedł w warszawskim Centrum Onkologii. Jego pogrzeb odbył się 21 marca w Koszalinie. Duchowny spoczywa w koszalińskiej katedrze. M. W-M.