Wydarzenia kulturalne i artystyczne z szansą na dofinansowanie

2023-12-29 14:03
Pieniądze
Autor: Pixabay

Imprezy kulturalne, festiwale, projekcje czy wystawy to tylko przykłady działań, które mogą uzyskać wsparcie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Na ten cel można otrzymać nawet 50 tysięcy złotych dofinansowania. Wnioski przyjmowane będą do 21 stycznia 2024 r. Kolejny raz organizacje pozarządowe mają szansę otrzymać marszałkowskie wsparcie na realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Dzięki tej pomocy co roku dofinansowanie otrzymuje ok. 30 podmiotów. Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców regionu. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Wnioskujący mogą ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 50 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie wkładu własnego oraz/lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty. Łączna pula środków w konkursie to 650 tys. zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl do 21 stycznia 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWZ.