Wyższe dotacje dla Zakładów Aktywności Zawodowej

2023-12-29 13:57
zazy
Autor: materiały prasowe

Prawie 27 milionów złotych otrzymają zachodniopomorskie ZAZ-y na prowadzenie działalności w przyszłym roku ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka.

Zwiększone dotacje wynikają ze zmian kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z organizatorami ZAZ-ów oraz dyrekcją ROPS Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie spotkania podpisano aneksy do umów dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W województwie zachodniopomorskim działa dziesięć Zakładów Aktywności Zawodowej, dając zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością. Trwają prace nad uruchomianiem kolejnej placówki w Koszalinie. ZAZ-y są szansą na rehabilitację społeczną i zawodową, kontakt ze specjalistami. W przyszłym roku stan zatrudnienia w placówkach wyniesie 725 osób. Na roczne budżety ZAZ-ów składają się różne źródła finansowania. To środki wypracowane przez placówki w ramach prowadzonej działalności. Każdy z zakładów specjalizuje się w innej dziedzinie. To gastronomia i pielęgnacja terenów zielonych, ale też profesjonalne usługi pralnicze, renowacja mebli, prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego czy myjnia samochodowej. Dodatkowo placówki korzystają ze środków własnych organizatorów ZAZ-ów, środków z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji za zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością (PFRON), środków z budżetu województwa oraz środków PFRON będących w dyspozycji marszałka. I właśnie z tej puli wzrośnie dofinansowanie.

Zgodnie z zaktualizowanym algorytmem, środki PFRON przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym, uległy zwiększeniu. Kwoty dofinansowania w roku 2024 kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ wzrosły z 31 do 37 tysięcy złotych. Łączna kwota dofinansowania kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej ze środków funduszu w 2024 r. wyniesie w sumie 26 825 000 zł.