Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie rozpoczęło rekrutację.

2014-06-12 14:47
kapłan
Autor: www.wp.pl koloratka

Przed kandydatami na kapłanów 6 lat nauki.

Ruszyła rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Ostatnimi czasy uczelnia przyjmuje coraz mniej kandydatów na kapłanów. Powodem jest niż demograficzny oraz spadek powołań kapłańskich, zwłaszcza na zachodzie Polski. Na rozmowę kwalifikacyjną z ks. rektorem należy przynieść własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD wraz z motywacją, życiorys uwzględniający etapy życia religijnego, opinię księdza proboszcza rodzinnej parafii, opinię katechety z klasy maturalnej, aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania oraz dwie fotografie. Wszelkie niezbędne informacje na stronie www.wsdkoszalin.eu. Q

Ks. Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie