Zachodniopomorskie stowarzyszenia sportowe z umowami na 3 lata. Urząd Marszałkowski przekazuje tegoroczne dotacje

2023-02-27 10:45
Zachodniopomorskie stowarzyszenia sportowe z umowami na 3 lata
Autor: pixaby Zachodniopomorskie stowarzyszenia sportowe z umowami na 3 lata

Ponad 10 mln zł zamierza w najbliższych trzech latach przekazać Urząd Marszałkowski dla organizacji sportowych na Pomorzu Zachodnim. Prawie 4 mln zł trafi do nich w 2023 roku.

Fundusze pozwolą m.in. na szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego, paraolimpijskiego czy upowszechnianie idei olimpijskiej.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał organizacjom środki w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku oraz na lata 2023-2025. Większość porozumień obejmie okres trzyletni. Umowami takimi objętych zostanie 7 regionalnych stowarzyszeń sportowych. W bieżącym roku otrzymają prawie 4 mln zł, co stanowi niemalże połowę tegorocznego budżetu województwa przeznaczonego na sport.