Zakończyła się przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

2024-06-19 17:00
Jedności
Autor: materiały prasowe

Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych, ale znacząco zmieniła wygląd niespełna kilometrowego fragmentu jednej z głównych dróg w mieście.

Pojawiły się nowe miejsca postojowe, nowy asfalt i oświetlenie. Wzdłuż drogi zamontowano ławki, kosze na śmieci, pojawiło się też ponad 1000 nowych nasadzeń. 14 czerwca br. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu dokonał odbioru technicznego przebudowanej ulicy. Zakres prac polegał na rozbudowie drogi na długości ok. 850 mb od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wylotową, wykonania nowej nawierzchni jezdni o szer. 6 m wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Wylotową, budowę chodnika o pow. 2710 m2, budowę ciągu pieszo – rowerowego o pow. 2200 m2, wykonanie miejsc postojowych o pow. 1160 m2, przebudowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę kanału technologicznego, remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Rolnej, oznakowanie pionowe i poziome, wymiana małej architektury, tj. donice, ławki + kosze na śmieci, kosze na psie odchody, wiaty, pergole, zagospodarowanie zieleni na terenie o pow. ok. 609 m2. Ponadto przebudowana została sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do granicy pasa drogowego ulicy Jedności Narodowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła niespełna 9,5 mln złotych, Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła ponad 4,3 mln zł.

Listen to "starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski i wice starosta Jacek Kuś" on Spreaker.