Zakup węgla kamiennego po preferencyjnej cenie w Pile

2022-11-10 17:19
węgiel
Autor: źródło Pixabay

Mieszkańcy Piły, zainteresowani zakupem węgla kamiennego po preferencyjnej cenie, mogą już złożyć wniosek w tej sprawie.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć do 18 listopada. Dystrybucją węgla będzie zajmowała firma Pontex-Poniccy z Ujścia. W Pile jest ok. 2700 gospodarstw domowych uprawnionych do złożenia wniosku o możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Wstępne szacunki sporządzone na podstawie ankiet wskazują, że wnioski złoży kilkuset mieszkańców Piły.

- Bardzo proszę o staranne wypełnianie wniosków wszystkich rubryk zawartych we wniosku. Z wnioskodawcami będziemy się kontaktować telefonicznie, więc proszę również o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz odbieranie telefonu, ponieważ czasu jest bardzo mało i musimy wszyscy współpracować, żeby całą operację sprawnie przeprowadzić – mówi Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie można złożyć osobiście – w siedzibie MOPS przy ul. Kwiatowej 5, w kancelarii na parterze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 (po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku) lub listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej oraz drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /mopspila/SkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Maksymalna ilość węgla, którą można zakupić w tym roku po preferencyjnej cenie, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, wynosi 1500 kg. Cena za tonę węgla to 2 tysiące złotych.