Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w szeregi policji

2024-02-29 17:35
policja
Autor: materiały prasowe

Policjanci spotkali się z młodzieżą klas mundurowych, która w najbliższym czasie będzie podejmowała jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Wśród maturzystów jest duże zainteresowanie służbą w Policji.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie od wielu lat wdrażanych jest wiele autorskich programów i przedsięwzięć informacyjno-profilaktycznych, a jednym z nich jest przedsięwzięcie „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”. Jest to kampania informacyjna, która rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Ma na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów z terenu miasta i powiatu koszalińskiego do podjęcia pracy w Policji oraz zapoznanie ich ze specyfiką pracy policjanta.

Policjanci z koszalińskiej komendy regularnie spotykają się z młodymi ludźmi ze szkół średnich i opowiadają o swoim zawodzie. Funkcjonariusze podczas takich spotkań zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji, szczegółowo informując zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach.

Zainteresowane osoby, które chcą wstąpić w szeregi Policji mogą osobiście złożyć wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11.

Jeżeli są:

- obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii,

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- mają pełnię praw publicznych,

- posiadają wykształcenie minimum średnie,

- mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni),

- posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych.

Planowane są przyjęcia w następujących terminach: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia. Szczegółowych informacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 47 78 41 481.