Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie przechodzi do historii

2020-02-28 16:18
Zespół Szkół im. St. Żeromskiego w Darłowie przechodzi pod skrzydła powiatu sławieńskiego
Autor: www.zsdarlowo.pl

Od września będzie wchłonięty przez Zespół Szkół Morskich

Od września przestanie istnieć Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. Zespół w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia jest przejmowany przez Starostwo Powiatowe w Sławnie. Wcześniej na przejęcie tej placówki oświatowej wyraziła zgodę Rada Miejska w Darłowie i Rada Powiatu w Sławnie. Jednocześnie Darłowo zobowiązało się nieodpłatnie przekazać powiatowi: na własność nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły i hali sportowej. W zawartym porozumieniu miasto zastrzegło sobie nieodpłatne korzystanie z hali w celu organizacji ogólnomiejskich imprez o charakterze społeczno-sportowym. (więcej w pliku audio) Q

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa