Zmiany dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce

2024-07-01 16:06
ukraina
Autor: pixabay.pl

1 lipca weszły w życie nowe zasady pobytu uchodźców z Ukrainy.

Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy pomocowej. Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 września 2025 r. Nowelizacja ustawy stanowi, że wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny, należy złożyć niezwłocznie po przybyciu do Polski, dotychczas był to okres 30 dni. Z ważnych zmian, jakie dotyczą obywateli Ukrainy, są m.in. koniec wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zakończenie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ oraz obowiązek nauki w polskim systemie oświaty dzieci z Ukrainy, jeżeli ich rodzice będą chcieli otrzymać świadczenie 800 plus.

Listen to "Izabela Wojtczak-Sikorska, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW" on Spreaker.