Zmiany w kołobrzeskiej oświacie

2016-01-21 10:40
Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
Autor: www.zsmor.pl

Z oferty Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zniknie Technikum Ochrony Środowiska. Stanie się tak, ponieważ wśród uczniów ten kierunek nie cieszy się zainteresowaniem.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni powiatu na piątkowej sesji. W Zespole Szkół Morskich w miejsce likwidowanego technikum powstanie Technikum Transportowe. Lech Pieczyński, dyrektor szkoły zapewnia, że zmiana jest jedynie kosmetyczna i nie wiąże się ze zwolnieniami nauczycieli. Dodaje też, że kołobrzeskich placówek oświatowych nie dotyka niż demograficzny,a nauczyciele z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu nie narzekają na brak zajęć. Co więcej, wielu z nich ma nadgodziny. Radni zdecydują też, czy internat przy ulicy Piastowskiej w Kołobrzegu zostanie zlikwidowany. Zdaniem starosty, Tomasza Tamborskiego placówka nie spełnia swojej roli, bo ma niewielkie obłożenie. Część pomieszczeń po internacie ma zostać przekazanych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Zawodowej, a dwa pokoje otrzyma Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Starostwo chce też część pomieszczeń wynająć na biura, a także zastanawia się nad uruchomieniem w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Pod obrady trafi też uchwała dotycząca przekształcenia filii Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w szkołę, po to żeby móc uzyskiwać na jej działanie dotację rządową. (amb)

Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski