Zmiany w programie „Czyste powietrze”

2024-04-25 12:32
Smog kominy/ zdj. poglądowe
Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe

22 kwietnia 2024 roku weszły w życie nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. Pojawiła się m.in. tzw. lista zielonych urządzeń i materiałów, która jest obowiązkową pozycją, jeśli chcemy się starać o najwyższe dofinansowanie.

Nowe zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie. To nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał nowe finansowanie. To pieniądze na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów (6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy, zapewniają ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza”.

Obecna wersja programu z 22 kwietnia zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze i tańsze ogrzewanie polskich domów. Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM; wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM; wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1. programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tu też obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.

W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą. W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym.

Listen to "Waldemar Miśko, prezes WFOŚiGW w Szczecinie" on Spreaker.