Zmiany we władzach WFOŚiGW w Szczecinie

2024-02-15 17:50
Miśko
Autor: materiały prasowe

Waldemar Miśko został nowym prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zmiany we władzach instytucji rekomendowała Rada Nadzorcza Funduszu. Do wniosku przychylił się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska prezesi i wiceprezesi zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływani i odwoływani przez zarządy województw na wniosek rad nadzorczych. 13 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie skierowała do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dwie podjęte uchwały w sprawie zmian we władzach Funduszu. Wnioskowała o odwołanie prezesa Marka Subocza oraz wiceprezes Joanny Grab. Jednocześnie na prezesa WFOŚiGW w Szczecinie wskazano Waldemara Miśko. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję zgodnie z wnioskiem.

Waldemar Miśko to burmistrz Karlina od 1993 roku i przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz specjalista od gospodarki i finansów. Był także dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie, członkiem Rady Nadzorczej Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie oraz prezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Aktywnie działa w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Funkcję prezesa WFOŚiGW w Szczecinie objął od 15 lutego br.