ZUS przyjrzał się zwolnieniom lekarskim

2024-02-08 14:46
W Zachodniopomorskiem ZUS w 2023 roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 667 przypadkach, na kwotę 830,5 tys. złotych.
Autor: pexels W Zachodniopomorskiem ZUS w 2023 roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 667 przypadkach, na kwotę 830,5 tys. złotych.

W Zachodniopomorskiem ZUS w 2023 roku wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 667 przypadkach, na kwotę 830,5 tys. złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Od stycznia do grudnia tego roku w Zachodniopomorskiem w 427 sprawach skorygowano zwolnienie, na łączną liczbę 3911 dni absencji. Kwota oszczędności to 352,5 tys. złotych.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia. W sytuacji nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia wstrzymujemy wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba je oddać. W 2023 r. w regionie 240 osób nieprawidłowo wykorzystało zwolnienie. Z tego powodu wstrzymano wypłatę zasiłków w wysokości niemal 478 tys. złotych.

W kraju kwota wstrzymanych zasiłków od stycznia do grudnia 2023 r. wyniosła 29 mln 273,8 tys. złotych.