ZZDW w Koszalinie nadal bez dyrektora

2015-08-07 13:28
Droga
Autor: mazowieckie.pl

Ogłoszony na początku lipca konkurs na dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie został rozstrzygnięty.

Złożona w postępowaniu jedna oferta nie spełniła warunków formalnych. Zarząd Województwa zatem ponownie prowadzi nabór na to stanowisko. W poprzednim postępowaniu nabór ofert na dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zakończył się 16 lipca 2015 r. W nowym postępowaniu rozszerzone zostały kryteria dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia kandydatów. Na oferty Urząd Marszałkowski będzie czekał do 17 sierpnia. Konkurs – podobnie jak wcześniejsze postępowanie – będzie miał dwuetapową formę. Najpierw dokonany zostanie przegląd dokumentacji pod względem formalnym, a następnie, jeżeli oferty złożone przez kandydatów spełnią wszystkie wymogi, osoby te zostaną zaproszone do udziału w etapie merytorycznym, czyli do rozmowy kwalifikacyjnej. (AGu)