42. rocznica zatwierdzenia Bractwa Comunione e Liberazione

2024-02-27 8:23
communione e liberazione
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Wiara musi być kulturą autentycznych, prawdziwie humanistycznych wartości – mówił abp Marek Jędraszewski w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich w czasie Mszy św. z okazji 42. rocznicy zatwierdzenia Bractwa Comunione e Liberazione.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski nawiązując do modlitwy proroka Daniela zwrócił uwagę, że przyczyną niewoli babilońskiej był grzech przeciwko Bogu. – To wielkie ostrzeżenie dla wszystkich kolejnych ludów, narodów, całych cywilizacji, które dochodzą do relatywnie wysokiego poziomu cywilizacyjnego i dobrobytu; naraz wierzą coraz bardziej w potęgę tylko własnego rozumu i w te dobra, które posiadają, i które ciągle na nowo zdobywać pragną, a odwracają się od Boga – mówił metropolita krakowski zaznaczając, że tej lekcji współczesna Europa nie chce ani zrozumieć, ani przyjąć.

W tym kontekście nawiązał do teorii przejęcia władzy w strukturach europejskich, którą Antonio Gramsci nazwał „długim marszem przez instytucje”. Włoski komunista twierdził, że najzagorzalszym przeciwnikiem komunizmu jest chrześcijaństwo, a szczególnie Kościół katolicki, dlatego uważał, że należy zniszczyć fundamenty ówczesnej kultury europejskiej poprzez przejmowanie szkół, uczelni, gazet, czasopism, teatrów, kin, itd. Rewolucja ta zaczęła realizować się w roku 1968 na bazie konsumpcjonizmu po boomie gospodarczym po drugiej wojnie światowej. Objęła cały świat zachodni i miała charakter pokoleniowy a nie klasowy. Jej przywódcami ideowymi byli Marks, Mao Tse-tung i Marcuse.

Arcybiskup przywołał osobiste doświadczenia, gdy w połowie lat 70. studiował w Rzymie. Zwrócił uwagę, że pewien szok stanowiło morderstwo byłego premiera Włoch Aldo Moro przez lewicowych terrorystów z Czerwonych Brygad. To wówczas zatrzymało na chwilę rewolucję, która dziś z nową siłą przetacza się przez Europę zachodnią, także przez Polskę. Przykładem tego są nowe programy edukacji, walka z religią w szkołach, usuwanie elementów historii i literatury. – To jest planowe rujnowanie dotychczasowej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej jednocześnie – mówił metropolita krakowski.

Zauważył, że wówczas znaki czasu odczytał włoski ksiądz Luigi Giussani, który w 1954 r. założył ruch Gioventù Studentesca (Młodzież Studencka) przekształcony po 1968 roku w Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie). – Zrozumiał, że możemy ocalić siebie, jako poszczególne osoby, ale możemy też ocalić siebie, jako tradycję i kulturę chrześcijańską, jedynie we wspólnocie – mówił metropolita krakowski. – Wspólnota wierna Ewangelii ma nieść wyzwolenie zgodnie ze słowami św. Pawła: ku wolności wyswobodził nas Chrystus – dodawał arcybiskup.

Zaznaczył, że kard. Karol Wojtyła – Jan Paweł II doskonale rozumiał, że jedyną odpowiedzią na lewackie programy i związane z nimi terrory musi być chrześcijańska kultura. Abp Marek Jędraszewski zauważył, że papież Polak był twórcą pojęcia „kultury prawdziwej”, której esencjonalnym elementem jest jej odniesienie do transcendencji. W przemówienia na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Hiroszimie Ojciec Święty mówił, że „kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest»”. W liście do Sekretarza Stanu kard. Agostino Casarolego w związku z powołaniem do życia Papieskiej Rady ds. Kultury napisał: „Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie”.

– Comunione e Liberazione w różnych odsłonach dziejowych, zwłaszcza dzisiaj, także w Polsce, musi czynić wszystko co możliwe, aby wiara jej członków była w całości przemyślana, wiernie przeżyta, właśnie dlatego, że będzie dążyła w umysłach i sercach jego członków, ale także w sposobie głoszenia Ewangelii dzisiejszemu światu, jako kultura autentycznych, prawdziwie humanistycznych wartości – mówił abp Marek Jędraszewski zachęcając do modlitwy, aby „świątynia naszych serc – wiary otwartej i przeżywanej w kulturze i przez kulturę, nie został zniszczona, ale objawiała się światu nowym blaskiem”.