Abp Jędraszewski do bierzmowanych: Proście Matkę Najświętszą, byście zawsze byli Jej dobrymi dziećmi

2023-05-31 8:50
bierzmowanie
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Proście Matkę Najświętszą, byście zawsze byli Jej dobrymi dziećmi - mówił abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii św. Marcina w Wiśniowej.

W homilii metropolita podkreślił, że wyjątkowy dzień bierzmowania w Wiśniowej przypadł w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Zostało ono zainicjowane podczas Soboru Watykańskiego II, na prośbę polskich biskupów. Prawda, że Maryja jest Matką Kościoła była od zawsze zakorzeniona w Kościele. Wyrazem tego są czytania, zawarte w liturgii słowa. Ewangelia prezentuje moment, gdy Jezus podczas konania na krzyżu oddał swą matkę Janowi. Uczeń zapewnił Jej bezpieczeństwo, zabrał Ją do swego domu i dał schronienie. W ten sposób został stworzony nowy dom, który był przepełniony Jej miłością i bliskością. Tradycja mówi, że apostołowie chętnie odwiedzali Maryję, ponieważ swą obecnością przypominała im obecność Jezusa.

Gdy Zbawiciel na krzyżu przekazał Maryję pod opiekę ucznia, powiedział: „pragnę”. Jezus pragnął, by Jego wielkiego cierpienia wyrósł Kościół – wspólnota ludzi wierzących.  – To słowo „pragnę” wyraża pragnienie Jezusa, by wszyscy uwierzywszy w Niego, zostali zbawieni – podkreślił arcybiskup.

Po śmierci Chrystusa, z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda. Według tradycji Kościoła, symbolizowały one sakramenty, dające życie. Matka Najświętsza, która na to wszystko patrzyła, była świadkiem narodzin Kościoła. Dlatego razem z apostołami modliła się w Wieczerniku o przyjście Ducha Świętego.

Dzień po Zesłaniu Ducha Świętego, cały Kościół świętuje tajemnicę Matki Bożej, Matki Kościoła. Św. Jan jest symbolem całego ludu Bożego, który przyjmuje Ją za matkę. Maryja słyszała słowo Jezusa „pragnę”, widziała jak z Jego boku wypłynęły krew i woda, modliła się z apostołami o dar Ducha Świętego.

– W tę wielką historie Kościoła, trwającą prawie dwa tysiące lat, wpisujecie się właśnie wy, drogie dziewczęta i chłopcy – zaznaczył metropolita. Przypomniał, że młodzi ludzie wyrazili chęć mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad. Zwrócił uwagę na krzyże, zawieszone na piersiach kandydatów, które nie mogą być wyłącznie pamiątką. – Te krzyże musza przypominać to o czym słyszeliśmy w Ewangelii: Pan Jezus umierając dał Kościołowi, a więc każdej i każdemu z nas, swoją ukochaną Matkę Maryję za Matkę. Uczynił to, byśmy do Niej, jak do każdej matki biegli z naszymi radościami, smutkami, by nas pocieszyła, umocniła i przygarnęła do serca – zaznaczył. Powiedział także, że młodzi dzięki darom Ducha Świętego mają iść na cały świat, by żyć Ewangelią na co dzień i głosić ją światu, budując Kościół. – Ponieważ wasze bierzmowanie przypada w dniu wyjątkowym święta Matki Najświętszej, Matki Kościoła, tym bardziej idąc dalej przez życie, pamiętajcie o roli jaką Ona spełnia z woli samego Chrystusa, umierającego na krzyżu. Jest to życzenie Jezusa, odnoszące się do nas wszystkich. Proście Matkę Najświętszą, byście zawsze byli Jej dobrymi dziećmi, byście jej nigdy nie zasmucali – podkreślił na zakończenie.

Po Mszy św. młodzi ludzie podziękowali arcybiskupowi za wygłoszone słowo i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Przedstawiciel bierzmowanych, który jest zawodnikiem Lecha Poznań, wręczył metropolicie krakowskiemu klubową koszulkę. Arcybiskup wyraził wdzięczność za piękną uroczystość i podkreślił, że musi ona być dla młodych punktem odniesienia w chwilach próby. Przyznał, że zawsze kibicował Lechowi Poznań i podziękował za nieoczekiwany prezent. – Życzę wam, byście wiernie głosili chrześcijańską wiarę, niezależnie od tego na jakiej pozycji będziecie grać, na jakim miejscu w życiu się znajdziecie. Bądźcie wierni Jezusowi i bądźcie chlubą Kościoła – dodał.