Abp Jędraszewski do kapłanów: Nie wolno nam zapominać, że lekcje religii to przekazywanie najbardziej świętych i humanistycznych wartości

2023-12-21 8:32
jedraszewski oplatek kaplani
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Nie wolno nam zapominać, że lekcje religii to przekazywanie najbardziej świętych i humanistycznych wartości, które powinny być bliskie wszystkim wzrastającym w chrześcijańskich korzeniach - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego księży.

Podczas opłatka dla sióstr zakonnych arcybiskup przypomniał scenę zwiastowania i podkreślił, że powołanie Najświętszej Maryi Panny wpisywane jest w życie osób konsekrowanych. Ich powołanie staje się dla świata znakiem nadziei oraz sprzeciwu wobec tych, którzy oddalają się od Ewangelii i nie rozumieją co znaczy życie konsekrowane. – Wyrażam nadzieję, że świat pomimo sprzeciwów oczekuje tego świadectwa. Zwłaszcza w chwilach kryzysowych potrzebne jest świadectwo jednoznaczności, poczucia sensu, życia oddania całkowicie Bogu i w konsekwencji Kościołowi oraz drugiemu człowiekowi – podkreślił.

Życzył siostrom zakonnym, by w swoim życiu wciąż słyszały wezwanie Boga “przybądź” i “ciesz się”. Jest to bardzo ważne dziś, gdy ich posługa jest związana z pracą w szkole. Zauważył, że nauka religii wiąże się z rozwojem wiary, która niesie najbardziej podstawową, potrzebną wszystkim prawdę o człowieku i jest związana z tożsamością Polski. – Potrzebne jest świadectwo wielu sióstr pracujących w szkole, wśród najmłodszych – przedszkolaków, wśród dzieci szkół podstawowych i młodzieży – podkreślił. Podziękował zebranym za ich posługę i poprosił, żeby słowa wdzięczności przekazały siostrom ze swych zgromadzeń.

Stwierdził, że przyszły rok w Archidiecezji Krakowskiej będzie związany z pogłębieniem więzów z Chrystusem Eucharystycznym, z czego wyniknęła idea Kongresu Eucharystycznego. W czasie jego trwania będzie można najgłębiej przeżyć synodalność Kościoła. – Nie zapominajmy, że to Chrystus powiedział, ze jest Drogą prowadzącą do pełni życia w imię ewangelicznej prawdy – zauważył arcybiskup. Poprosił siostry, by zechciały włączyć się w to wielkie dzieło pogłębiania więzów z Chrystusem i Kościołem. Życzył, by przeżywanie Kongresu Eucharystycznego było czymś bardzo ważnym, by siostry swe powołanie mogły odczytywać w kontekście Eucharystii.

W czasie spotkania opłatkowego księży arcybiskup przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku. Wspomniał, że na początku 2023 r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe papieża Benedykta XVI, a w lutym pogrzeb prof. Stanisław Grygiela. 14 maja na Skałce odbyła się uroczystość św. Stanisława. 27 maja były święcenia kapłańskie, a 4 listopada wyświęcono kolejnych dwóch kapłanów. Na przełomie lipca i sierpnia z Krakowa wyruszyła największa grupa pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. Arcybiskup wyraził radość wobec tak ogromnego udziału młodych ludzi i podziękował księżom za ich zaangażowanie. Od 6 do 11 sierpnia odbyła się Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę, gromadząca tysiące pielgrzymów. Metropolita wyraził radość z wymiany pokoleniowej, dokonującej się wśród pielgrzymów: pojawia się coraz więcej młodych ludzi i małżeństw. Od 6 do 8 września miała miejsce pielgrzymka do Rzymu i Asyżu z okazji 77. rocznicy kanonizacji św. Stanisława. 22 września ogłoszono powstanie Fundacji Collegium Voytylianum, która ma zajmować się promocją dokonań i myśli św. Jana Pawła II, zwłaszcza jego rozumienia antropologii. Ważnym wydarzeniem jest także synod, którego przedłużeniem będzie Kongres Eucharystyczny. W listopadzie miało miejsce wmontowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Na początku grudnia ukoronowano figurę Matki Bożej w Szaflarach, a kilka dni temu miało miejsce ukoronowanie obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Tyńcu.

Metropolita wspomniał kapłanów, którzy w tym roku odeszli i wspólnie z zebranymi pomodlił się za ich dusze.

Wskazał na kilka ważnych zadań, przed którymi stoją duszpasterze. Pierwszym z nich jest problem katechizacji. W powszechnym przekonaniu pragnienie ograniczenia lekcji religii to wstęp do usunięcia jej ze szkół. – Nie wolno nam zapominać, że lekcje religii to przekazywanie najbardziej świętych i humanistycznych wartości, które powinny być bliskie wszystkim wzrastającym w chrześcijańskich korzeniach. Trzeba pamiętać i ciągle przypominać, że Polska rodziła się, gdy Mieszko I przyjmował chrzest w 966 r. Zamach na przekazywanie tych wartości w jakiejś mierze przypomina to co działo się u początków PRL-u i z małą taktyczną przerwą ze strony komunistów, trwało do 1990 r. – zauważył arcybiskup. Powiedział, że duchowni są odpowiedzialni za przekazywanie tego co najbardziej wartościowe i święte, co wynika z konkordatu i obowiązującej nadal ustawy o szkolnictwie. – Wiemy o procesie, który obejmuje całą Polskę, związanym z wielką nagonką medialną, by młodzież zaczynająca edukację na poziomie ponadpodstawowym wypisywała się z religii – przyznał. Zauważył, że dane statystyczne z Archidiecezji Krakowskiej na ten temat nie są jeszcze alarmujące, lecz symptomatyczne. – Trwa batalia o młodzież, także o to kto będzie przedłużał naszą wiarę i tradycję chrześcijańską. Bez wysiłku duszpasterskiego, zwłaszcza w parafiach, przyszłość może jawić się w niepokojących kolorach. To staje przed nami jako wielkie zadanie, z którym w parze idzie troska o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego – stwierdził arcybiskup. Zauważył, że młodzi alumni wykazują się wielkim heroizmem, ponieważ zdobyli się na odwagę i odpowiedzieli na głos Bożego powołania. Wskazał na konieczność wspierania powołań i dodawania odwagi młodym ludziom w wyborze drogi życiowej.

Arcybiskup przypomniał, że Kongres Eucharystyczny rozpocznie się w Wielki Czwartek. Będzie on wielkim wysiłkiem duszpasterskim, trwającym aż do 15 czerwca. – Proszę każdego z was o pełne życzliwości, ale przede wszystkim pełne głębokiej wiary włączenie się w to dzieło odnowy naszej miłości do Chrystusa obecnego wśród nas – powiedział. Na poziomie Episkopatu w obchody kongresu duchowni włączą się w uroczystości odpustowe św. Stanisława na Skałce. Arcybiskup wyraził nadzieję, że w obchody Kongresu Eucharystycznego uda się włączyć jeszcze jedną znakomitą postać duchowego z Archidiecezji Krakowskiej – ks. Michała Rapacza. Wielce prawdopodobne jest, że już w styczniu zostanie wydany dekret o jego beatyfikacji.

Arcybiskup życzył kapłanom oraz ich wspólnotom pokoju, siły ducha, odwagi i radości. – Niech w te święta Bożego Narodzenia spełni się przedziwna jedność między przyjściem Jezusa na świat, a Eucharystii. Jedność która tak pięknie wybrzmiewa w kolędzie “Bóg się rodzi” – podkreślił arcybiskup. Na zakończenie życzył, by święta, czas wizyty duszpasterskiej i cały nowy rok były przepełnione Bożym błogosławieństwem.