Abp Jędraszewski: Ochrzczeni w imię Trójcy Świętej jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Bogu przez całe życie

2024-05-28 8:20
jedraszewski odpust
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Zatroskanie o to, aby głosić Boga także dzisiaj, musi leżeć na sercu każdej i każdego z was, ochrzczonych w imię Trójcy Świętej, wezwanych do tego, żeby dawać świadectwo o Bogu przez całe życie – mówił abp Marek Jędraszewski podczas odpustu w parafii Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce, która świętuje także 100-lecie konsekracji kościoła.

Na początku Mszy św. proboszcz ks. Artur Noworyta przypomniał historię parafii w Krzywaczce. Pierwsze wzmianki o jej powołaniu pochodzą z początku XIV w.; powstawały tu kolejne drewniane świątynie, a pierwszy kamienny kościół wybudowano w XIX w. Obecna neogotycka budowla została konsekrowana przez bp. Anatola Nowaka w 1924 r.

Ksiądz proboszcz podkreślił, że ważnym wydarzeniem w historii parafii była wizytacja kanoniczna kard. Karola Wojtyły 16 kwietnia 1978 r., w czasie której przyszły papież mówił o tym, że „parafia, jak i cały Kościół, opiera się na rodzinach”, a rodzinę, za Ojcami Kościoła, nazwał „Kościołem najmniejszym”. Ówczesny metropolita krakowski w tym kontekście zwrócił uwagę na rolę sakramentu małżeństwa i wychowania dzieci. – Prosimy o modlitwę za małżeństwa i rodziny, za dzieci i młodzież, za całą parafię – zwracał się do arcybiskupa ks. Artur Noworyta.

W czasie homilii metropolita krakowski zauważył, że Apostołowie znali trzy imiona Jedynego Boga, ale tajemnica Trójcy stała się im szczególnie bliska w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy pod wpływem Ducha Świętego doznali wewnętrznej przemiany, otworzyli drzwi Wieczernika, a Piotr w imieniu uczniów zaczął głosić prawdę do Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Od tamtego czasu ta prawda dociera do kolejnych ludów i narodów. Na ziemie polskie dotarła w 966 r., kiedy to książę Mieszko przyjął chrzest w imię Trójcy Świętej, a do Krzywaczki w XIV w.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że tysiące chrześcijan oddawało życie w obronie prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym. W tym kontekście przywołał męczenników św. Wojciecha, który był patronem pierwszego kościoła w Krzywaczce oraz św. Stanisława, biskupa krakowskiego. Potem byli kolejni polscy święci, którzy „obficie przelewali krew, by krzyż Chrystusowy mógł triumfować – nie tylko w sposób widzialny, nie przede wszystkim w postaci krzyży przydrożnych czy w świątyniach katolickich, ale żeby krzyż triumfował w sercach Polaków”. Podkreślił, że polscy patrioci, którzy chcieli dokonać „odnowy wewnętrznej, odnowy ducha Polaków, a poprzez to także odnowy polskiego państwa”, tworząc Konstytucję 3 Maja, rozpoczęli ten dokument od wezwania Trójcy Świętej.

Metropolita zauważył, że dzisiejsza świątynia w Krzywaczce była wznoszona, gdy Polska odzyskiwała niepodległość i wówczas nadano jej nowy tytuł – Trójcy Przenajświętszej. – Wskazano na fundament, na którym trzeba budować zarówno porządek wewnętrzny, moralny Polaków, jak i ład i siłę polskiego narodu i polskiego państwa – w imię Trójcy Przenajświętszej – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – mówił abp Marek Jędraszewski zaznaczając, że o wadze tej prawdy świadczy walka komunistów z wiarą i Kościołem. W tym kontekście wskazał na kapłanów „nieugiętych w głoszeniu zasad chrześcijańskiej wiary”, a jako przykład podał ks. Michała Rapacza, który naraził się nauczaniem tych zasad dzieci i jednoznaczną obroną świętości sakramentów. 15 czerwca męczennik z Płok zostanie ogłoszony błogosławionym.

– Zatroskanie o to, aby głosić Boga także dzisiaj, musi leżeć na sercu każdej i każdego z was, ochrzczonych w imię Trójcy Świętej, wezwanych do tego, żeby dawać świadectwo o Bogu przez całe życie – mówił metropolita zwracając uwagę na próby stopniowego usuwania nauczania religii ze szkół czy zdejmowania krzyży w urzędach. – To przypomina najgorsze czasy walki z Chrystusem i Kościołem. I to w czasach – wydawałoby się – największej wolności i tolerancji – dodawał.

Odwołując się do nauczania kard. Karola Wojtyły o rodzinie, arcybiskup podkreślił, że przekaz wiary dzieciom jest najbardziej skuteczny, „kiedy dzieci widzą, że ich rodzice także klękają do modlitwy – czy to rano, czy wieczorem – i potrafią zacząć i kończyć dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Metropolita krakowski zaznaczył, że obowiązkiem wynikającym z chrztu jest bronienie prawa dzieci do nauczania ich religii w szkołach. Zakończył modlitwą o wiarę pełną mocy dla wszystkich parafian w dniu odpustu.

Abp Marek Jędraszewski uhonorował Zbigniewa Kaczora za „pełną oddania posługę kościelnego” srebrnym Medalem św. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

Okolicznościowe życzenia z okazji jubileuszu złożył burmistrz Sułkowic. Liturgię zakończyła uroczysta odpustowa procesja z Najświętszym Sakramentem.