Abp Marek Jędraszewski do młodych: Dzięki Ewangelii wiemy, jak żyć mądrze, odpowiedzialnie i szlachetnie

2022-04-08 10:08
Abp. Marek Jędraszewski na Salwatorze
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Abp. Marek Jędraszewski na Salwatorze

– Dzięki Ewangelii wiemy jak żyć mądrze, odpowiedzialnie i szlachetnie. Dzięki Chrystusowi, nawet w chwili śmierci, nie ogarnie nas przejmujące zwątpienie – mówił abp Marek Jędraszewski do kandydatów do bierzmowania w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że po zesłaniu Ducha Świętego wiara Apostołów w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał była tak mocna, że zgodnie z poleceniem Mistrza, poszli na cały świat i wszędzie głosili radosną nowinę o zbawieniu, jakiego dostąpią ci wszyscy, którzy przez wiarę złączą się z Chrystusem.

Zwracając się do kandydatów do bierzmowania, metropolita krakowski zauważył, że zostali oni włączeni w Chrystusa w momencie chrztu. Wówczas, w ich imieniu, wiarę wyznawali rodzice i chrzestni. A dzisiaj to oni sami mówią, że chcą przyjąć sakrament bierzmowania, by móc „mężnie wyznawać wiarę chrześcijańską”. Arcybiskup podkreślił, że nie jest to łatwa wiara. Już św. Paweł mówił, że jest ona „głupstwem dla pogan” i „skandalem dla Żydów”. Ale dla chrześcijan, ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. – Wierząc w Niego, żyjąc Jego Ewangelią czujemy się silni, niezależnie od tego, że nas tylu ludzi nie rozumie, a nawet wyśmiewa; niezależnie od tego, że pewnie przyjdą chwile trudniejsze, gdy trzeba będzie dać świadectwo o Chrystusie – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że dzięki Ewangelii wiemy, jak żyć mądrze, odpowiedzialnie i szlachetnie; dzięki Chrystusowi, nawet w chwili śmierci, nie ogarnie nas przejmujące zwątpienie, będziemy mieli nadzieję, że po drugiej stronie życia spotkamy się z Nim.

Zwracając uwagę na krzyże, które kandydaci do bierzmowania mieli na szyjach, metropolita zaznaczył, że nie mogą one być jedynie pamiątką tego wydarzenia, ale muszą przypominać o tym, w co się wierzy i kim jest Jezus Chrystus w życiu. Zachęcał, by młodzi otworzyli się na dary Ducha Świętego, które otrzymają w sakramencie bierzmowania – prawdziwą Bożą mądrość, moc wiary głoszonej w sposób rozumny, dar pobożności, bojaźni Bożej i męstwa niezbędnego, by we współczesnym świecie bez zawstydzenia i z odwagą głosić, że „Chrystus jest moim Panem”.