Abp Marek Jędraszewski modlił się o pomyślność dla maturzystów

2024-05-06 8:26
jedraszewski maturzysci
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Chcecie doznać czułości Matki, chcecie być szczęśliwi, pragniecie żyć tak, aby się nie zagubić? To idźcie tą drogą, którą Ona wskazuje! – podpowiadał młodzieży abp Marek Jędraszewski zachęcając do wejścia na drogę przyjaźni z Chrystusem. Metropolita krakowski w sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej modlił się o pomyślność na czas egzaminów i właściwy wybór dalszej drogi życia dla tegorocznych maturzystów.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę młodzieży na testament, jaki zostawił Jezus. Wskazał najpierw na godność uczniów. Metropolita krakowski zaznaczył, że w świecie mogą zagubić się ci, którzy nie mają poczucia własnej wartości, są zakompleksiali. Tymczasem Chrystus nazywa swoich uczniów przyjaciółmi. Arcybiskup odwołując się do Ewangelii podkreślił, że prawdziwa przyjaźń jest trwała, a trwanie w Chrystusie oznacza przestrzeganie Jego przykazań – miłości Boga i człowieka.

Drugie zadanie jakie stawia Chrystus, na które wskazał młodym metropolita krakowski to wzajemna ofiarna miłość – kochać do końca, miłością bezinteresowną. – Przyjaźń to być „przy jaźni”, czyli przy umyśle, przy sercu drugiego człowieka, ciągle – mówił arcybiskup. Trzecie zadanie to apostolstwo, czyli „dzielenie się owocami swojego serca” poprzez bycie świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. – Poczucie godności – „jestem przyjacielem Chrystusa”. Ta przyjaźń ma swoje zasady i wymagania – wierności, trwania, ofiarnej miłości, dawania świadectwa – podsumował metropolita.

Zwrócił uwagę na szczególne przesłanie płynące z obrazu Matki Bożej Pani Myślenickiej, mówiąc o dwóch typach wizerunków maryjnych – Eleusa i Hodegetria. Z jednej strony jest to pełna czułości Matka, a z drugiej wskazuje ręką na Jezusa. – Chcecie doznać czułości Matki, chcecie być szczęśliwi, pragniecie żyć tak, aby się nie zagubić? To idźcie tą drogą, którą Ona wskazuje! – podpowiadał młodzieży abp Marek Jędraszewski zachęcając do wejścia na drogę przyjaźni z Chrystusem.

Młodzi dziękując arcybiskupowi za celebrowanie Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże poprosili o modlitwę w ich intencjach w najbliższych dniach, gdy będą zdawali egzaminy dojrzałości i podejmowali ważne decyzje dotyczące ich przyszłości. Przypomnieli, że absolwentem myślenickiego liceum był ks. Michał Rapacz, męczennik, który 15 czerwca zostanie ogłoszony błogosławionym.

Na koniec metropolita wyraził jeszcze nadzieję, że powodzenie na maturze będzie dobrym startem do dalszych sukcesów.