Abp Marek Jędraszewski podczas konsekracji kościoła w Bielance: Pomnażajmy i przekazujmy swą wiarę, budując gmach duchowego Kościoła

2022-08-14 21:18
Abp. Marek Jędraszewski w Bielace
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Abp. Marek Jędraszewski w Bielace

– Niech św. Maksymilian Maria Kolbe będzie dla Was, mieszkańców Bielanki, nieustannym natchnieniem, by zawsze i wszędzie wysławiać Boga, głosząc Jego Ewangelię w porę i nie w porę, będąc nieraz znakiem sprzeciwu wobec zła, nienawiści i kłamstwa - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielance.

Arcybiskup przypominał, że w VI w. p.n.e. królestwo Judzkie znajdowało się w trudnej sytuacji. Po jego zachodniej stronie panował Egipt, a po drugiej – Babilonia. Na kryzys polityczny nakładała się niewiara ludu izraelskiego, który odwracał się od Boga i wznosił świątynie pogańskim bożkom. Prorocy upominali Izraelitów, by zaufali Bogu, porzucając pogańskie zwyczaje i nie polegali na Egipcie w konflikcie z Babilonem. Ostatecznie wojska babilońskie zdobyły Jerozolimę, całkowicie ją niszcząc, a ludzi pojmano do niewoli. W tym czasie Bóg poprzez proroków uświadamiał Izraelitom z jakiego powodu do tego doszło. Gdy potęga Babilonu padła, perski król swym dekretem pozwolił Izraelitom wrócić do ojczystej ziemi. Odbudowę rozpoczęto od domów mieszkalnych, zapominając o wzniesieniu świątyni. W tym momencie wśród jej ruin znaleziono święte księgi. Zebrano cały lud i czytano słowa, które Bóg kierował do Mojżesza. Wtedy doszło do przemiany ludzkich serc. Izraelici zrozumieli, że Bóg chce, by się nawrócili i odbudowali świątynię. Widząc łzy zebranych, Nehemiasz powiedział, że ten dzień jest poświęcony samemu Bogu i należy się radować.

Te wydarzenia sprzed wieków w pewien sposób łączą się z świętem konsekracji kościoła w Bielance. Podczas stanu wojennego mieszkańcy tej miejscowości postanowili ofiarnym trudem wznieść świątynię dla Boga. Podjęte postanowienie stało się wielkim znakiem nadziei i odwagi. Arcybiskup wyraził swą wielką wdzięczność wszystkim, którzy powzięli zamysł budowy kościoła i poszli za Bożym natchnieniem.

Św. Paweł w liście do Koryntian pisał „Wy jesteście świątynią Bożą. Duch Boży w was mieszka”. Wiąże się z tym wielka odpowiedzialność, ponieważ kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy sam Pan. – Oprócz tego, że mówimy o kościele jako o świątyni, Bożej budowli, to jest jeszcze Świątynia Boża, rozumiana w sensie duchowym, Boży Lud – zauważył arcybiskup.

Jezus pytał swych apostołów za kogo uważają Go ludzie i za kogo uważają Go oni. „To jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”- odpowiedział Piotr. Na te słowa Zbawiciel zapowiedział mu, że jest on Opoką, na której zbuduje swój Kościół. Metropolita wskazał, że każdy jest odpowiedzialny za Kościół. Stwierdził, że wiara kolejnych pokoleń jest budowana na wierze przodków. – Tę wiarę chcemy w sobie zachować, pomnażać i przekazywać dalszym pokoleniom, by ten gmach duchowego Kościoła nieustannie się wznosił, pomimo prześladowań i trudnych chwil – powiedział.

Przypomniał, że patronem tej świątyni jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Ten wspaniały franciszkanin pokazywał, jak sprzeciwiać się złu i w jaki sposób kochać Boga oraz bliźniego. – Niech św. Maksymilian Maria Kolbe będzie dla Was, mieszkańców Bielanki, nieustannym natchnieniem, by zawsze i wszędzie wysławiać Boga, głosząc Jego Ewangelię w porę i nie w porę, będąc nieraz znakiem sprzeciwu wobec zła, nienawiści i kłamstwa – wskazał metropolita.