Bp Jan Zając: Wielki Post jest wielkim wołaniem miłości

2024-02-19 8:24
zajac wielki post
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Wielki Post jest wielkim wołaniem miłości, wołaniem przenikliwym i wołaniem decydującym – jest to wielki czas miłosierdzia – mówił bp Jan Zając w czasie liturgii stacyjnej w kościele św. Wojciecha w krakowskich Bronowicach.

Proboszcz ks. Marian Wanat na początku Mszy św. zauważył, że krakowski kościół św. Wojciecha w Bronowicach odpowiada rzymskiej bazylice św. Augustyna w czasie wielkopostnego pielgrzymowania. Zwrócił uwagę, że liturgia stacyjna w Krakowie jest okazją do wsparcia Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, która m.in. prowadzi dom samotnej matki. – Chcemy aby każda matka w trudnej sytuacji i również każda rodzina, która pragnie pomocy miała to źródło i to wsparcie – mówił ksiądz proboszcz.

– Zarówno tragiczny los ludzkości sprzed potopu, jak i obietnica życiodajnej obecności to dobre drogowskazy dla właściwego przeżywania okresu Wielkiego Postu. Bo najważniejsze przesłanie brzmi: zepsucie i zło nie pozostaną bez kary, a wierność Bogu, wspomagana Jego łaską, przyniesie błogosławione owoce spokoju sumienia i pokoju między ludźmi – mówił w czasie homilii bp Jan Zając komentując odczytywany w czasie liturgii fragment z Księgi Rodzaju.

Biskup zwrócił uwagę na ostrzeżenie Jezusa o wypełnieniu się czasu, bliskości Królestwa Bożego i zachęcie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. – To jest wspaniałe przesłanie, wymagające, ale ratujące nas przed niewolą zła; prowadzące nas do chwały zmartwychwstania w niebie – mówił honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zachęcając do wpatrywania się w Chrystusowy krzyż i dostrzegania Jego odkupieńczej mocy działającej w Kościele i świecie. – Odwołujmy się do Jego mocy opiekuńczej i uświęcającej w pokornej modlitwie – zapraszał biskup do owocnego przeżywania Wielkiego Postu, który jest drogą dla całego Kościoła.

– Wielki Post jest drogą prawdy. Człowiek powinien odnaleźć siebie w całej prawdzie przed Bogiem. Powinien odczytać na nowo prawdę Bożych pouczeń, przykazań Bożych, poznawać lepiej wolę Bożą. Powinien konfrontować z nimi swoje sumienie – mówił bp Jan Zając zaznaczając, że rekolekcje wielkopostne są czasem odnajdywania na nowo drogi zbawienia.

Biskup zwrócił uwagę, że Wielki Post jest „drogą nadziei” oraz „czasem rozbudzenia sumień”. Przypatrując się swojemu życiu i swoim postawom, dochodząc do tajemnicy pojednania i przebaczenia człowiek wchodzi na drogę miłości i miłosierdzia. – Wielki Post jest wielkim wołaniem miłości, wołaniem przenikliwym i wołaniem decydującym – jest to wielki czas miłosierdzia. Obyśmy wszyscy rozpoznali ten święty czas, który mamy do naszej dyspozycji dzięki Bożej Opatrzności w świetle tajemnicy Bożego miłosierdzia – mówił biskup.