Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w parafiach

2022-11-28 15:19
monstrancja
Autor: pixabay.com

W trzydziestu czterech kościołach parafialnych naszej Archidiecezji ma miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Proboszczowie tych kościołów spotkali się 23 listopada w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, aby podzielić się przeżyciami związanymi z tym pięknym wydarzeniem modlitewnym. Zostali zaproszeni, z błogosławieństwem metropolity krakowskiego, przez przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej ks. Ireneusza Okarmusa.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy adoracji, znajdującej się w sanktuarium. Był to czas indywidualnego trwania przed Panem. W dalszej części spotkania ks. Ryszard Gacek, referent Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, wyraził wdzięczność za przybycie, a przede wszystkim za umożliwianie wiernym przeżywania adoracji w ciągu całego dnia. To ważny wymiar życia wspólnoty parafialnej.

Główną częścią spotkania było dzielenie się proboszczów ich doświadczeniem przeżywania adoracji przez członków wspólnoty. Najczęściej adoracja rozpoczyna się po Mszy świętej porannej, a kończy przed Mszą świętą wieczorną. W parafii Narodzenia NMP w Myślenicach, na prośbę wiernych, w każdy piątek adoracja przedłuża się na całą noc aż do soboty. Jest to szczególna modlitwa o pokój. W niektórych kościołach, w wybranych dniach, adoracja trwa do 21.00. Choć zdarza się, że w ciągu dnia są chwile, w których nie ma adorujących Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, to jednak proboszczowie podkreślali, że przychodzących na adorację, w różnych porach dnia, jest dużo.

Po wypowiedziach proboszczów ks. Stanisław Szczepaniec przedstawił kilka propozycji, będących pomocą w formacji modlitewnej wiernych i ożywienia adoracji. Pierwsza z nich to „Parafialna Szkoła Modlitwy”, związana z przeżywaniem pierwszej niedzieli miesiąca. To systematyczne, prowadzone przez wiele lat wprowadzanie wiernych w głębsze przeżywanie modlitwy. Proponowana jest krótka homilia, nawiązując do czytań niedzieli, a po Mszy świętej krótka adoracja, z chwilą ciszy i rozważaniami przywołującymi główne myśli homilii. Teksty pomocnicze do prowadzenia takiej parafialnej szkoły modlitwy można nabyć w formie książkowej w Wydawnictwie św. Stanisława BM lub pobrać ze strony internetowej.

Inne propozycje dotyczące adoracji to rekolekcje przedstawicieli osób, które adorują w parafiach, aby mogły stać się jeszcze bardziej apostołami modlitwy adoracyjnej. Takie rekolekcje odbędą się maju.