Chrześcijaństwo religią Logosu – wyjątkowa sesja naukowa w krakowskim seminarium

2023-03-22 9:02
seminarium
Autor: seminarium-krakow.pl Zdjęcie poglądowe

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów na Studencką Sesję Naukową zorganizowaną przez Naukowe Koło Teologiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz Katedrę Charytologii, Mariologii i Sakramentologii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Skupi się ona wokół tematu Chrześcijaństwo jako religia Logosu - teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Chcemy zaprasza do wygłoszenie referatów tych, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora i mają aktywny status studenta. Gorąco zapraszamy również wszystkich zainteresowanych, niezależnie od podejmowania studiów czy badań naukowych, w charakterze słuchaczy.

Celem sesji jest prezentacja aktywności badawczej studentów, wymiana poglądów i doświadczeń oraz hołd dla zmarłego papieża Benedykta XVI. Sesja odbędzie się 11 maja 2023 roku w Auli św. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, przy ul. Podzamcze 8. Rozpoczniemy ją o godzinie 8:00.  Będzie to dokładnie 20 lat po wizycie kardynała Josepha Ratzingera w Krakowie w charakterze legata papieskiego podczas centralnych obchodów 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.

Zainteresowani udziałem jako prelegenci proszeni są o rejestrację oraz przesłanie zgłoszenia pracy wraz ze streszczeniem do 30 marca 2023 roku. Wybór tekstów, które zostaną wygłoszone oraz opublikowane w monografii, dokona komisja naukowa. Zakwalifikuje ona 9 referatów do wygłoszenia w czasie sesji. Zgłoszenie do czynnego udziału w sesji oznacza równocześnie złożenie zobowiązania do przygotowania artykułu, który zostanie opublikowany w monografii, o ile zgłoszenie zostanie przyjęte przez komitet organizacyjny sesji. Przyjęte w ten sposób referaty należy przesłać na adres mailowy kleryckiekolonaukowe@gmail.com w terminie do 11.05.2023 r.