Głoszenie Dobrej Nowiny wymaga poświęcenia, zaangażowania i osobistego świadectwa wiary. Rekolekcje dla katechetów

2023-12-06 8:29
rekolekcje katechetow
Autor: Wydział Katechetyczny w Krakowie

Od 1 do 3 grudnia w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka ponad 100 Katechetów świeckich przeżywało swoje doroczne rekolekcje, które poprowadził ks. Konrad Kozioł – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Nauczyciele religii rozważając Słowo Boże zastanawiali się nad tożsamością współczesnego katechety. Wpatrywali się w przykłady św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wielkich nauczycieli naszego narodu, których słowa aktualne są szczególnie obecnie.

Dostrzegając trudności, z którymi boryka się współczesna katecheza rekolekcjonista przywołał słowa bł. Ks. Prymasa Wyszyńskiego: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Głoszenie Dobrej Nowiny wymaga od każdego katechety poświęcenia, zaangażowania i nade wszystko osobistego świadectwa wiary.

Jak w czasie wszystkich serii tegorocznych rekolekcji nauczyciele brali udział w spotkaniu „Żyj z sensem” – koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, które poprowadzili. dr Anetta Ocytko logoterapeuta, katecheta i Tomasz Gubała prezes fundacji ARCHEZJA logoterapeuta.

W niedziele katecheci uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Bp Artur Miziński sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Wzięli udział w poświęceniu popiersia Prymasa Tysiąclecia. Pamiętajmy w modlitwie o dziele katechizacji w naszej Archidiecezji, o wszystkich katechetach świeckich, siostrach zakonnych i kapłanach.

Zatroskani o dzieło katechizacji przypominamy, że już w styczniu rusza kolejny nabór na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.