Jubileusz 40-lecia kapłaństwa na Wawelu

2024-05-21 8:26
jubileusz kaplani
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Stawajcie się każdego dnia coraz bardziej duchowymi synami Matki Kościoła – mówił abp Marek Jędraszewski do kapłanów obchodzących jubileusz 40-lecia swoich święceń kapłańskich, którzy sprawowali Eucharystię przy konfesji św. Stanisława w katedrze na Wawelu.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że inicjatorami obchodzonego dziś święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła byli polscy biskupi w czasie Soboru Watykańskiego II, którzy chcieli wskazać na niezwykle ważną rolę Matki Najświętszej w całych dziejach Kościoła. Metropolita krakowski zwrócił uwagę na głębię interpretacji roli Maryi w życiu Kościoła, który równocześnie w swojej działalności jest do Niej podobny zawartej w VIII rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium.

Arcybiskup odwołując się do Janowego opisu ukrzyżowania Chrystusa odczytywanego dziś w liturgii wskazał na cierpienie Maryi, które związane jest z Jej macierzyństwem. – Cierpienie jest związane z rodzeniem. Była świadkiem rodzenia się Kościoła, patrząc nie na rodzenie się, ale umieranie na krzyżu Jej Syna – mówił metropolita. Nawiązując do „testamentu z krzyża” nazwał gest Jezusa swoistym zabezpieczeniem wdowy po śmierci Jej jedynego Syna, ale podkreślił, że Kościół od samego początku w słowach, iż „uczeń wziął Ją do siebie”, przejawiał wiarę, że Maryja jest przyjmowana jako matka rodzącego się Kościoła. Arcybiskup zaznaczył, że Matka Boża pod krzyżem była też świadkiem śmierci Chrystusa i przebicia Jego boku, z którego wypłynęły krew i woda, a w ten sposób zrodziły się sakramenty Kościoła, zwłaszcza chrztu i Eucharystii.

– Jako jedyna nosiła w sobie nadzieję, nadzieję pewną, że Chrystus zmartwychwstanie. I przez to ocaliła w sobie nadzieję całego Kościoła, który będzie matką dającą życie właśnie poprzez sakramenty – dodawał wskazując na tradycję, która mówi, że zmartwychwstały Chrystus Jej pierwszej się ukazał. Kolejnym przejawem obecności Maryi przy powstawaniu Kościoła była jej modlitwa w Wieczerniku, razem z Apostołami, przed zesłaniem Ducha Świętego. – Ona wszędzie tam była – Matka Kościoła. Matka, w jakiejś mierze, rodząca Kościół, poprzez wierne aż do końca trwanie przy Chrystusie Jezusie i wypełnianie Jego zbawczej woli – mówił metropolita.

Zwracając się do kapłanów obchodzących 40. rocznicę swoich święceń abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że na wzór Najświętszej Marii Panny i zgodnie z tym, co przekazał św. Paweł, „łączą, łączyli i będą łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa dla dobra Kościoła”. Metropolita zaznaczył, że w tym kontekście kapłani są też świadkami krzyża, o który znowu rozpoczyna się batalia w Polsce oraz Chrystusowego zmartwychwstania. Arcybiskup zachęcał, by jubilaci odnawiali swoją pamięć o wzruszeniach, które towarzyszyły im, gdy po raz pierwszy sprawowali Eucharystię czy udzielali rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. – Kiedy szafarstwo sakramentów stało się niejako waszą codziennością, do której nie wolno się nigdy przyzwyczaić, ani która nigdy nie może, przepraszam za słowo, znormalnieć – to zawsze musi być wielka tajemnica naszej wiary, począwszy od chrztu i Eucharystii – podkreślał metropolita.

– Stawajcie się każdego dnia coraz bardziej duchowymi synami Matki Kościoła – życzył jubilatom i zachęcał, by także ich duchowym zawołaniem stało się biskupie zawołanie Karola Wojtyły a później papieża Jana Pawła II „Totus Tuus”.

– W tym poczuciu synostwa wobec Tej, która była wierna Swemu Synowi, aż do końca i razem z Nią także, w codziennych modlitwach, w różańcu zwłaszcza, w pielgrzymkach do Jej sanktuariów – bardziej i mniej znanych – niech się objawia także wasze zatroskanie o Kościół – mówił abp Marek Jędraszewski. – Razem z Nią módlcie się o łaski Ducha Świętego, aby Kościół, to znaczy lud Boży, nieustannie otwierał się na natchnienia Ducha Świętego i by dla współczesnego świata był coraz bardziej widomym, z jednej strony znakiem sprzeciwu, a z drugiej strony znakiem nadziei. Módlcie się za kościół wraz z Nią przedłużając niejako tą niezwykłą modlitwę Apostołów i Jej zebranych w Wieczerniku – zakończył.