Kalwaria Zebrzydowska. Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów wybrała nowego Ministra Prowincjalnego

2023-04-20 13:38
bernardyni
Autor: bernardyni.pl

Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów wybrała na urząd Ministra Prowincjalnego o. Egidiusza Włodarczyka. Nowo wybrany Prowincjał będzie sprawował swoją funkcję przez najbliższe 6 lat.

O. Egidiusz Jarosław Włodarczyk rodził się dnia 28 października 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako syn Jana i Bożeny z d. Stępień. W 2017 r. na Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Definitora Prowincji. Na Kongresie Kapitulnym w 2017 r. został powołany na urząd gwardiana klasztoru i proboszcza w Warszawie. W roku 2021 r. uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu homiletyki na UPJP2 w Krakowie. W tym samym roku został powołany na urząd Definitora Prowincji, w miejsce o. Konrada Cholewy (powołanego na urząd Definitora Generalnego w Rzymie).

Dotychczas posługiwał w klasztorze w Warszawie i pełnił następujące funkcje: Definitora Prowincji, gwardiana klasztoru, proboszcza parafii, profesora WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej (wykłady z homiletyki), Sekretarza ds. Misji i Ewangelizacji, Referenta ds. Rekolekcji i Misji Ludowych, członka rady Wydawnictwa „Calvarianum”.