Kraków pożegnał śp. prof. Andrzeja Białkiewicza

2023-03-29 18:46
pogrzeb białkiewicza
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Dziś gromadzimy się wokół niego pełni wewnętrznego pokoju, bo wiemy: był człowiekiem prawdy Chrystusowej, był człowiekiem wolności – mówił abp Marek Jędraszewski w bazylice Mariackiej w Krakowie w czasie uroczystości pogrzebowych śp. prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej.

Na początku uroczystości żałobnych w bazylice Mariackiej odczytano list kondolencyjny od prezydenta Andrzeja Dudy. Postanowieniem prezydenta RP „za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego” prof. Andrzej Białkiewicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie z rąk ministra Piotra Ćwika z kancelarii prezydenta i wojewody małopolskiego Łukasza Kmity odebrała żona zmarłego.

Nawiązując do liturgii Słowa, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że „bojący się Pana” to ludzie żyjący w prawdzie i przeniknięci pokorą, którzy z ufnością zwracają się do Najwyższego upatrując dla siebie szczęście przede wszystkim w Jego miłosierdziu. – Prawdziwa wolność człowieka, wolność ducha wywodzi się z prawdy, którą objawia nam Jezus Chrystus – mówił. – Nie wyzwala pochodzenie, nie daje gwarancji zbawienia wiecznego pochodzenie od Abrahama i pycha z tego, że się do jego rodu należy. Wolność daje człowiekowi prawda o Bogu, który tak umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne – dodawał arcybiskup.

Zaznaczył, że prawda o Bogu, który jest miłością wyzwala człowieka i daje mu moc wewnętrzną, dzięki której człowiek może spotykać się z drugim człowiekiem i z całym światem jako istota prawdziwie wolna, mająca prawdziwy osąd rzeczywistości, a przede wszystkim jako ktoś, kto żyje nadzieją, która zbawia.

Mówiąc o śp. prof. Andrzeju Białkiewiczu metropolita nazwał go „człowiekiem prawdy” i „człowiekiem wolnym wewnętrznie”. – Swoim spojrzeniem pełnym humanizmu i dobroci obejmował wszystko – i drugiego człowieka, i swoich współpracowników, i swoich uczniów i studentów, ale także piękno świata, którym umiał się zachwycić, jak również piękno tego wszystkiego, co wychodzi z serc i umysłów ludzkich, a które może przyjąć kształt wspaniałych zabytków tworzących polską i światową kulturę – mówił arcybiskup wskazując na prace prof. Białkiewicza na Jasnej Górze i krakowskiej Skałce, a także jego osobiste projekty architektoniczne.

– Jego wolność, oparta na prawdzie, była przez niego nieustannie zdobywana, bo wolność trzeba ciągle zdobywać i nigdy nie posiada się jej aż do końca – podkreślał metropolita dodając, że prof. Białkiewicz szedł wiernie za prawdą, którą jest Chrystus, w którego uwierzył już jako małe dziecko, dzięki swym najbliższym.

– Dziś gromadzimy się wokół niego pełni wewnętrznego pokoju, bo wiemy: był człowiekiem prawdy Chrystusowej, był człowiekiem wolności. A dzisiaj modlimy się o jedno dla niego: by doszedł do szczytów kontemplacji Najwyższej Prawdy i radował się nieskończoną wolnością, którą obdarza swoich wiernych nasz Pana Jezus Chrystus – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Marszałek Witold Kozłowski przekazał rodzinie prof. Białkiewicza pośmiertnie Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskie – Krzyż Małopolski. W imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zmarłego pożegnał przewodniczący KRASP prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, a w imieniu społeczności Politechniki Krakowskiej – prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki.

Doczesne szczątki zmarłego spoczną na Cmentarzu Rakowickim.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz urodził się w 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK.

Pracował także jako członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) oraz należał do zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Był autorem lub współautorem 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii.

Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Był autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji.

Zmarł w środę 22 marca w Krakowie.