Liturgia stacyjna w kościele św. Jana Chrzciciela

2023-03-24 8:29
stacyjna
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Podczas liturgii stacyjnej w parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym, bp Jan Zając wskazywał na trzy istotne słowa, które do wiernych kieruje Zbawiciel: „wierzcie” „ufajcie” oraz „miłujcie się”. W czasie Mszy św. biskup udzielił zebranej młodzieży sakramentu bierzmowania.

W homilii biskup Jan Zając powiedział, że Jezus spotykał się z odrzuceniem, mimo znaków i cudów które uczynił. Hierarcha zauważył, że postawa przejawiająca się zatwardziałością serc nie jest obca także współczesnym ludziom. Niektórzy bronią się przed tym, by Jezus był ich Panem i Zbawicielem, i nie chcą wejść na Jego ścieżkę. – Nadszedł czas zapatrzenia się w Pana Jezusa. Zasłuchania w Jego Ewangelię. Życie chrześcijańskie powinno być wzorowane na Jezusie. Jego życie było świadectwem miłości Ojca – podkreślił biskup. Stwierdził, że chrześcijanie na chrzcie zostali powołani by być świadkami miłości, która odkupiła od grzechu i śmierci. To niezwykłe powołanie dotyczy wszystkich: zarówno starszych, jak i młodych, którzy stają na porogu drogi życia. Biskup przyznał, że współcześnie nie jest łatwo być świadkiem Jezusa, gdy postawa chrześcijańska jest niedoceniana lub wyśmiewana. – Otwierajcie wasze umysły, by przyjąć pouczenie Jezusa, przygotowujące was do jednego z najważniejszych wydarzeń w waszym życiu: przyjęcia sakramentu bierzmowania – powiedział.

Wskazał na trzy słowa, które Jezus skierował do wszystkich chrześcijan. Pierwsze z nich to: „wierzcie”. Bp Jan Zając przyznał, że to nie jest łatwe przyjąć i wypełnić słowa Boga, dlatego Jezus wzywa, by wierzyć w Ewangelię. Powiedział, że Jezus pomaga zrozumieć i rozpoznać Bożą prawdę oraz na nią odpowiedzieć. Wskazał na konieczność sięgania do Bożego słowa i pogłębianie wiedzy religijnej. – Nieposyłanie dziecka na religię, godzenie się na to, że nie korzysta z nauki Bożej jest grzechem – zauważył i poprosił młodych, by otwierali umysły na Boże światło.

Drugim słowem skierowanym przez Jezusa do ludzi jest: „ufajcie”. Łatwo jest poznać Bożą prawdę, ale by iść tą drogą, pokonując słabości i ciemność, potrzebna jest moc Ducha Świętego. Należy korzystać z Bożej łaski podczas klękania do pacierza, przystępowania do sakramenty Eucharystii i pokuty. Bóg mówi: „Ufaj! Nawracaj się! Ja jestem z Tobą, ale ufaj!”. Biskup podkreślił, że bez światła Bożego ludzie nie mogą przejść do życia wiecznego i wskazał na konieczność brania odpowiedzialności za swe słowa oraz decyzje.

Kolejnym słowem Chrystusa jest „miłujcie się”. Jezus daje samego siebie w Eucharystii, by poprzez zjednoczenie z Nim iść drogami miłości. Należy być dobrym i miłować bliźniego na wzór samego Jezusa – dawać siebie, aby miłość Boża dotarła do serc innych. Biskup podkreślił, że sakrament bierzmowania jest rozpoczęciem drogi powołania. Jezus mówiąc „miłujcie się wzajemnie” posyła moc, by podejmować swe powołanie z czystym sercem i sumieniem, a nie z przymusu. – Oto przed nami otwiera się źródło Bożej miłości – podkreślił.

Poprosił młodych by wyrzekli się szatana. – Szatan to nie tylko straszydło, ale rzeczywistość, która potrafi człowieka zniewolić i zniszczyć – zauważył. Dodał, że należy walczyć z ojcem kłamstwa i zwyciężać, wbrew zamętowi świata. Poprosił zebranych, by wyznali swą wiarę i wskazał na konieczność błagania Boga, by stale ją umacniał. – Oto czas, byśmy z głęboką wiarą, nadzieją i miłością szli na spotkanie z Jezusem, który przynosi nam najwspanialszy dar: dar Ducha Świętego – zakończył.