Msza św. dla członków Akademickich Klubów Obywatelskich z Poznania i Krakowa

2022-08-07 21:58
Abp. Marek Jędraszewski na Wawelu
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Abp. Marek Jędraszewski na Wawelu

- Należy zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II odnajdować w sobie pokłady rozumu oraz wiary i każdego dnia osiągać wewnętrzny pokój, stając się znakiem sprzeciwu dla świata – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dla członków Akademickich Klubów Obywatelskich z Poznania i Krakowa.

Na początku Eucharystii arcybiskup powitał zebranych w krypcie św. Leonarda. Przypomniał znamienite osobistości, które spoczywają w tym miejscu i podkreślił, że to właśnie tutaj św. Jan Paweł II odprawił swą Mszę św. prymicyjną.

W homilii metropolita stwierdził, że wolą Boga było, by Jezus przemienił się na górze Tabor wobec uczniów. Po tym wydarzeniu musieli oni podjąć dalszą drogę do Jerozolimy, by spełniły się słowa proroctw o męce i śmierci Zbawiciela.

Po latach św. Piotr w swym pierwszym liście pisał do prześladowanych chrześcijan, że to, co ich spotyka, nie jest nadzwyczajne, ponieważ podobnie cierpiał Chrystus. Wszyscy chrześcijanie mają podjąć Jego los, wypełniając słowa Zbawiciela i na przekór światu powracać do Ewangelii. Św. Piotr mówił wyraźnie o przeciwnościach, które napotykają uczniowie Jezusa. Przewidział, że pojawią się fałszywi nauczyciele i piewcy herezji, którym nie można ulec. Będą także ci, którzy spróbują chrześcijan zniewolić odwołując się do instynktów, tkwiących w ludzkiej naturze. Wierzący spotkają się również z szyderstwem, które boli i głęboko rani ludzką duszę. – Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo te stwierdzenia św. Piotra są aktualne także dzisiaj. Ileż to nowych herezji, wizji chrześcijaństwa i człowieka, doktryn mówiących o wolności, które służą zniewoleniu człowieka. Ile szyderstw z tego, że się jest uczniem Chrystusa? – pytał arcybiskup.

Św. Piotr wskazywał, że należy zachować zdrowy rozsądek i pamięć o Ewangelii. Podobnie św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” zauważał, że w życiu człowieka musi być miejsce na rozum i rozsądek oraz otwarcie na Boże objawienie, by nie przyjmować „zgniłych kompromisów”. Chrześcijanie powinni pamiętać o ostateczności, oczekując nowego nieba i ziemi.

Arcybiskup wskazał na konieczność życia w codzienności, przenikniętej wysiłkiem by trwać w zgodzie ze słowami Ewangelii. – Jezus przemienił się na oczach apostołów, dając im w jakiejś mierze uczestnictwo w swym bóstwie, zapowiadając także to, co ich czeka, gdy zostaną wierni Jemu aż do końca – zauważył. Stwierdził, że należy zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II odnajdować w sobie pokłady rozumu oraz wiary i każdego dnia osiągać wewnętrzny pokój, stając się znakiem sprzeciwu dla świata.