Msza święta dla społeczności Fundacji Jana Pawła II w Rzymie

2023-02-07 15:56
fundacja
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Metropolita krakowski przewodniczył dziś Mszy św. dla odpowiedzialnych za Fundację Jana Pawła II w Rzymie przy grobie jej Patrona. Arcybiskup modlił się o umiejętność zrozumienia wyzwań czasu i o to, by iść z radością na spotkanie świata niosąc mu Ewangelię.

Komentując odczytywany dziś w liturgii fragment opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że użyte przez autora biblijnego słowa „na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” odnoszą się z jednej strony do konsekwencji czasowej. Ale można je odnieść także do porządkowania naszego myślenia o świecie. – Jeżeli na początku tego myślenia jest Bóg Stwórca powołujący wszystko ex nihilo, to potem wszystko się także dalej właściwie porządkuje. Natomiast kiedy odrzuca się Boga, zaczynają się w obrazie tego świata daleko idące rysy, konflikty, napięcia, chaos – mówił metropolita krakowski zaznaczając, że przedstawicielem tego drugiego sposobu myślenia w XX w. był Jean-Paul Sartre, który przeciwstawiał świat materii światu myśli, świadomości i człowieka i twierdził, że między tymi światami jest konflikt nie do pogodzenia.

Jak relacjonował kard. Paul Poupard, Jan Paweł II uważał, że to błędne myślenie francuskiego filozofa tłumaczy jego pomyłka odnośnie do stworzenia. „Koncepcja Sartre’a jest koncepcją Boga, który jest rywalem człowieka. Otóż Bóg nie jest rywalem człowieka, ale twórcą i gwarantem jego wolności”.

Abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że dziś negacja Boga jako Stwórcy świata harmonijnego, uporządkowanego według pewnej hierarchii bytów poszła jeszcze dalej niż to, o czym Jan Paweł II, 20 lat temu, pisał w encyklice Ecclesia in Europa. Widoczne jest to m.in. w ideologii gender, w której kwestionuje się tożsamość kobiety i mężczyzny, małżeństwa i rodziny; w której człowieka nie stawia się na szczycie stworzenia, ale uważa się go za największe zagrożenie dla świata. Ponadto „w imię tolerancji i poszanowania praw każdego” usuwa się z przestrzeni publicznej wszelkie ślady wskazujące na związki z chrześcijaństwem. Metropolita krakowski podkreślił, że w tym kontekście Jan Paweł II jawi się jako prorok współczesności, który potrafił nazwać czas, w którym żyjemy i wskazać drogę wyjścia z zagubienia się w świecie i zwątpienia w sens istnienia. – Wrócić do Chrystusa. Otworzyć drzwi Chrystusowi z przekonaniem, że On Chrystus wie o nas dużo więcej i bardziej głęboko niż my sami – mówił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski, na początku kolejnego zgromadzenia odpowiedzialnych za Fundację Jana Pawła II, modlił się o umiejętność zrozumienia wyzwań czasu i o to, by iść z radością na spotkanie świata niosąc mu Ewangelię. Zaznaczył, że Fundacja ma nie tylko gromadzić skarby myśli, które zostawił Ojciec Święty, ale musi „iść dalej w pokazywaniu piękna świata, który nosi w sobie wyraźny ślad Boskiego Logosu”, a jej zadaniem jest dawanie współczesnemu człowiekowi nadziei na zbawienie.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba fundacji mieści się w Watykanie.

Fundacja prowadzi m.in.: program stypendialny dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nie należących do Unii Europejskiej); Dom Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, który służy pielgrzymom z całego świata i muzeum, które zgromadziło 10 tysięcy darów, jakie pielgrzymi ofiarowali Janowi Pawłowi II; Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, który zajmuje się zabezpieczeniem dokumentów dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II i dba o przekazanie jego dziedzictwa przyszłym pokoleniom; stypendia naukowe dla osób przybywających do Rzymu, by prowadzić badania związane z nauczaniem Jana Pawła II.

Zgodnie z zapisami statutowymi władzę zwierzchnią nad Fundacją Jana Pawła II sprawuje każdorazowy arcybiskup metropolita krakowski.