Na Wawelu rozpoczęła się nowenna do św. Stanisława

2024-04-30 8:08
wawel nowenna
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Potrzebujemy wiary i męstwa na jego wzór, aby móc jasno i dobitnie opowiadać się po stronie prawdy i nie pozwalać na bezbożnictwo, demoralizację, niesprawiedliwość i by umieć podejmować te wyzwania, które stają przed nami jako ludźmi wierzącymi i jako Polakami – mówił o. Grzegorz Prus OSPPE w pierwszym dniu nowenny do św. Stanisława w katedrze na Wawelu.

Mszy św. przewodniczył ks. Jan Kabziński, kanonik kapituły katedralnej, który razem z innymi kapłanami swojego rocznika świętował 45-rocznicę święceń kapłańskich przyjętych 29 kwietnia 1979 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

Kaznodzieją podczas tegorocznej nowenny do św. Stanisława jest o. Grzegorz Prus, paulin z Jasnej Góry. Na początku homilii przywołał zdarzenia z 1882 r. kiedy nastoletni Stanisław Wyspiański z kolegami próbowali nieporadnie uruchomić dzwon „Zygmunt”. Ówczesny biskup krakowski Albin Dunajewski zapytał go, dlaczego to zrobił. „Chciałem, żeby on zadzwonił dla nas” – oznajmił 13-letni Staszek. „Czy ty wiesz, że na to trzeba być znakomitym mężem” – odpowiedział mu biskup. W 1907 r. konduktowi żałobnemu z trumną Stanisława Wyspiańskiego z Wawelu na Skałkę towarzyszyło bicie „Zygmunta”.

O. Grzegorz Prus zwrócił uwagę, że podobnie od setek lat „Zygmunt” przypomina o czci i świętości św. Stanisława. Zakonnik zauważył, że czytelna postawa świętego ze Szczepanowa wpływała na pokolenia Polaków i nadal pozostaje godna naśladowania. – Uczy nas konsekwentnej wiary, odwagi i męstwa, wierności Bożemu prawu, szacunku i przywiązania do prawdy, szacunku do każdego życia ludzkiego, ducha ofiary czy też pasterskiej gorliwości – wyliczał kaznodzieja przypominając słowa Jana Pawła II, który męczeńską śmierć Stanisława określił mianem „bierzmowania narodu”. – Biskup Stanisław stał się człowiekiem-symbolem, który uosabia cnotę miłości Boga i ojczyzny – dodawał paulin przypominając, że świętego nazywa się „ojcem ojczyzny”. – Stoi u jej początków, jak rodzic, który przekazuje życie i wychowuje – mówił.

– Potrzebujemy wiary i męstwa na jego wzór, aby móc jasno i dobitnie opowiadać się po stronie prawdy i nie pozwalać na bezbożnictwo, demoralizację, niesprawiedliwość i by umieć podejmować te wyzwania, które stają przed nami jako ludźmi wierzącymi i jako Polakami – podkreślał zaznaczając, że św. Stanisław uczy postaw jednoznacznych, życia w prawdzie i konsekwentnego jej głoszenia zarówno duchownych, jak i świeckich, rządzących i rządzonych, młodych i starszych.

Na koniec liturgii życzenia księżom jubilatom złożył dziekan kapituły wawelskiej. – Byliście jak latarnia na morskim brzegu, która pozwala określić kurs płynącym statkom. Jesteście jak latarnia morska, z której On świeci. Uczycie jak żyć, jak rozwijać żagle wiary, jak szukać wiatru Ducha Świętego i Jego natchnień. Nadal świećcie światłem Chrystusa, bądźcie ikoną Jezusa i Jego obrazem, aby ci, którzy pragną Boga i którzy Go szukają, w was Go nieustannie odnajdywali – mówił ks. prof. Jacek Urban.