Nie żyje ks. prof. Arkadiusz Baron, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2024-02-17 15:10
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Autor: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

W piątek, 16 lutego 2024 roku, w wieku 64 lat zmarł nagle ks. prof. Arkadiusz Baron, teolog i profesor nauk teologicznych, były prorektor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W wieku 64 lat zmarł ks. prof. Arkadiusz Baron. Informacje o śmierci duchownego podał Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie. Jak czytamy w wydanym komunikacie, ks. prof. Arkadiusz Baron w latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w latach 2014-2020 był dziekanem Wydziału Teologicznego UPJII. Był też kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu Wydziału Teologicznego UPJPII. Przed śmiercią prowadził na uczelni wykłady z patrologii, metodyki nauk humanistycznych oraz seminarium naukowe z patrologii i historii dogmatu. Wykładał też patrologię w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest pogrążona w żałobie. Wspominamy oddanie pracy naukowej Księdza Profesora Arkadiusza Barona, Jego nieoceniony wkład w rozwój naszej uczelni i niezwykle budującą postawę duchownego. Prosimy dobrego Boga, aby poprowadził Go drogą wiecznej Jasności i otoczył Miłością. A wszystko co czynił Ksiądz Profesor, Jego mądrość i poświęcenie dla nauki i naszej uczelni niechaj pozostaną z nami jako światło dla nas na dziś i przyszłe dni. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie – czytamy na stronie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.