Prof. Stanisław Grygiel patronem Fundacji Towarzyszenia Rodzinie

2023-11-29 8:25
patron ftr
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Chcemy, by epifania człowieka, która rozbrzmiała w sposób najwyższy i ostateczny w Jezusie Chrystusie, zatryumfowała nad wszelkimi kolosami dzisiejszego dnia - mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. odprawionej z okazji nadania imienia prof. Stanisława Grygiela Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

W czasie ogłoszenia aktu nadania laudację wygłosił prof. Stephan Kampowski z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Głos zabrała także małżonka prof. Stanisława Grygiela – Ludmiła. Następnie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Na początku homilii arcybiskup powiedział, że nie ostanie się świat bez Boga i przeciwstawiający się Bogu. Totalitarne systemy XX wieku były przekonane o swojej sile, ale komunizm upadł, ponieważ – jak mówił św. Jan Paweł II, tkwił w nim błąd antropologiczny: ateistyczna wizja świata i materialistyczna koncepcja człowieka.

– Dziś jesteśmy świadkami kolejnej wizji świata, budowanej bez Boga, a nawet przeciwko Bogu, w postaci ideologii gender, której ulegają kolejne ośrodki akademickie, mimo że jest ona wprost dalece odległa od zdrowego rozsądku – zauważył metropolita. Przypomniał, że w wizji proroka Daniela to sam Bóg upomni się o stworzony przez siebie świat i człowieka: „Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze”. Królestwa tego świata przeminą, a zatryumfuje Jezus Chrystus Król Wszechświata, o którym jest mowa w jednej z prefacji.

Arcybiskup podkreślił, że człowiek nie jest w stanie wznieść nic trwałego, jeśli się odwraca od Boga. Niezwykle ważnym zadaniem jest budować świat, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II który mówił, że człowiek wznosi się do Boga na skrzydle wiary i rozumu. „Rozum, pozbawiony wsparcia ze strony Objawienia, podążał bocznymi drogami, na których istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. Wiara, po-zbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną” – pisał papież i wskazywał, że wiara i filozofia muszą odbudować wzajemną jedność, która uzdalnia je do działania zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię.

Na to wołanie papieża był otwarty uczeń i przyjaciel św. Jana Pawła II, śp. prof. Stanisław Grygiel. Obok Karola Wojtyły mistrzami przyszłego profesora byli także bp Jan Pietraszko oraz Hanna Malewska. Kluczem jego życia, osobowości i nauczania było słowo „epifania” – objawienie się piękna, dobra i miłości w Jezusie Chrystusie. – Chrystus jest światłością świata, w której to światłości w pełni widzimy czym jest piękno, prawda i dobro – powiedział arcybiskup. To w Jezusie objawiła się pełnia tajemnicy zbawienia, by człowiek mógł być obdarzony udziałem w Jego nieśmiertelności.

Swą małżonkę prof. Stanisław Grygiel poznał w uroczystość Objawienia, a potem przez dalsze długie lata wzajemnego życia dzięki żonie Ludmile odkrywał czym jest piękna i wspaniała miłość, niosąca nadzieję i moc. „Wokół mnie ciągle jest jasność. Patrząc na siebie, dowiadujemy się, kim mamy być i którędy wiedzie droga, jaka mamy iść. Epifania trwa.” – mówił profesor.

Arcybiskup podkreślił, że prof. Stanisław Grygiel podążał drogą trzech Mędrców, którzy szukali Zbawcy. Jako nauczyciel i autor wielu publikacji dzielił się epifanią miłości. Pracował w Polskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej i Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną oraz utworzył pismo „Il Nuovo Areopago”.

– Dziś spotykamy się po raz kolejny, by dziękować Panu Bogu za niego i jego wrażliwość na epifanię jaka stała się jego udziałem w tylu wymiarach życia. Jednocześnie prosimy, by dzieło, które zapoczątkował pośród nas i dla nas, znajdowało swe odsłony w nowych rzeczywistościach i wobec nowych wyzwań, zwłaszcza kulturowych – powiedział arcybiskup. Zauważył, że w Krakowie powołano dwie fundacje, związane z postacią profesora: Fundację Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie oraz Fundacja Collegium Voytylianum, która ma czerpać z inspiracji św. Jana Pawła II i prof. Stanisława Grygiela oraz nieść epifanię światu, który często przypomina kolosa o glinianych nogach. – Chcemy, by epifania człowieka, która rozbrzmiała w sposób najwyższy i ostateczny w Jezusie Chrystusie, zatryumfowała nad wszelkimi kolosami dzisiejszego dnia. Bardzo tego pragniemy – zakończył arcybiskup.

Po Mszy św. metropolita krakowski poświęcił pamiątkową tablicę prof. Stanisława Grygiela znajdującą się w siedzibie Fundacji przy ul. Św. Siostry Faustyny 70 w Krakowie.

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. Stanisława Grygiela została powołana w 2019 r. przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego i od początku swego funkcjonowania jest związana z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Działania fundacji są związane z refleksją intelektualną, której źródłem jest nauczanie Kościoła katolickiego oraz bogata spuścizna św. Jana Pawła II – papieża rodzin. Zajmuje się ona m.in.: tworzeniem warunków dla funkcjonowania Katolickich Poradni Życia Rodzinnego, towarzyszeniem małżonkom i rodzinom na drodze wspólnego życia, prowadzeniem działalności w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz zarządzaniem funkcjonowania dwóch Domów Samotnej Matki.