Ruszyła pierwsza edycja Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

2021-09-17 11:46
Ruszyła pierwsza edycja Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ruszyła pierwsza edycja Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy uczniowie, począwszy od 5 klasy szkoły podstawowej, do ukończenia szkoły średniej oraz studenci, ważne by mieszkali i uczyli się w Małopolsce. W sumie mogą otrzymać nawet do 6 tys. zł.

- To bardzo dobra wiadomość dla uczniów i studentów w naszym regionie. Na program przeznaczyliśmy milion zł. To stypendium jest wyjątkowe ponieważ jest objęte patronatem św. Jana Pawła II. To wybitna postać, Małopolanin, który miał wiele zainteresowań i który swoim życiu pokazywał, że warto rozwijać swoje talenty  - mówi Marta Malec- Lech członek zarządu województwa.

Nowy program zastąpił dotychczasowy Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych województwa, stanowiąc jego nową, dużo bardziej rozbudowaną i  odsłonę. W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2021/2022 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:

- dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku (mieszkających i pobierających naukę na terenie województwa małopolskiego) za szczególne osiągnięcia:

- w zakresie aktywności społecznej,

-artystyczne,

-sportowe,

-w naukach humanistycznych,

-w naukach ścisłych,

-w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć,

- dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów (mieszkających i pobierających naukę na terenie województwa małopolskiego) za szczególne osiągnięcia:

- w zakresie aktywności społecznej,

- w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,

- artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

-dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4 tys. zł brutto,

-dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5 tys. zł brutto,

-dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6 tys. zł brutto.

Co ważne, nowa odsłona programu  ma też nowe rodzaje stypendiów takie jak:

- za szczególne osiągnięcia z w aktywności społecznej, a więc za zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej lub akademickiej wykraczającej poza zwyczajowo przyjęte obowiązki wykonywane bez pobieranie wynagrodzenia finansowego; stypendium to adresowane jest do uczniów oraz studentów,

-w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć, a więc stypendium dedykowane dla uczniów, którzy ubiegają się o co najmniej dwa inne rodzaje stypendiów, a żadnego z nich nie otrzymali z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel,

- w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień, dedykowane dla studentów lat wyższych, studiujących na co najmniej dwóch, dowolnych kierunkach, którzy zaliczyli co najmniej dwa kolejne semestry.

- Mamy nadzieję, że właśnie te dodatkowe rodzaje stypendiów spowodują to, że będziemy mogli po pierwsze: większą ilość osób uhonorować, po drugie większą ilość tez zainteresować tymi stypendiami, bo też chodzi tu o to, ażeby wypromować te nowe kategorie. Mamy nadzieję, że z roku an rok będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem- dodaje Agata Suszczyńska z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 16 września do 15 października 2021 r. w następujący sposób:

- pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

-osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym lub wrzucenie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w: Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – dziennik podawczy i Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.malopolska.pl