Spotkanie opłatkowe pszczelarzy, leśników i sadowników

2024-02-01 8:31
oplatek sadownicy
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Chrystus mieszkając pośród nas i razem z nami uświęcił ten świat, a jednocześnie dał nam szczególne zadanie, by był on przedmiotem wielkiej i odpowiedzialnej troski ze strony człowieka – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie spotkania opłatkowego pszczelarzy, leśników i sadowników.

Podczas Mszy św. poprzedzającej spotkanie opłatkowe, homilię wygłosił kapelan pszczelarzy ks. Wiesław Popielarczyk. Przypomniał, że Jezus przybył do swoich, a oni Go nie przyjęli i patrzyli na Niego z pogardą. – Należy zmienić swe życie, by odczytywać to co ważne i to co mamy do wykonania w perspektywie Bożej. To wymaga wysiłku – podkreślił. Przyznał, że współczesność to czas wielu niepokojów i lęków. – Trzeba podejmować działania. Nie patrzeć na to, co jest złe, ale na to co jest dobre. Potrzeba byśmy zaczęli wyciągać dobro z tego co jest wokół nas – zauważył. Przypomniał, że Jezus był zdziwiony niedowiarstwem, ale się nie załamał i nadal głosił prawdę. – Myślę, że ten opłatek nas umocni i będziemy mieli nie tylko odwagę, ale będziemy widzieli cel i sens naszego działania – stwierdził i dodał, że przykładem takiego postępowania jest św. Jan Paweł II, który dostrzegał wciąż cel swoich działań. – Naszym celem jest Bóg i świętość, ale także drugi człowiek. To co czynimy dla przyrody, jest odniesieniem się do drugiego człowieka – wskazał. Podkreślił, że należy uczyć rozwoju ekologii, a zebrani są do tego szczególnie powołani. Stwierdził, że swoje życie należy odnosić do Chrystusa. – Życzę wam w nowym roku, by w tym wszystkim być pełnym nadziei i siły oraz radości. To trzeba dziś z siebie wydobyć i te wartości przekazać innym – wskazał. Poprosił zebranych, by otwarcie mówili o dobru, realizując swe człowieczeństwo, oparte na spotkaniu z Bogiem i drugim człowiekiem. – Wyciągajmy dobro, a to będzie siła dla nas wszystkich na ten nadchodzący rok. Tego Wam z serca życzę – powiedział.

W czasie spotkania opłatkowego metropolita krakowski wskazał na triadę bożonarodzeniowej rzeczywistości. Bóg, który jest w niebie i ludzie, którzy znajdują się na ziemi, są zjednoczeni w osobie Dzieciątka Jezus. – Chrystus mieszkając pośród nas i razem z nami uświęcił ten świat, a jednocześnie dał nam szczególne zadanie, by był on przedmiotem wielkiej i odpowiedzialnej troski ze strony człowieka – zauważył. Stwierdził, że świat nie jest własnością jednego człowieka lub jakiejś grupy ludzi, lecz wszystkich. Wyrażają to pięknie polskie lasy, które są otwarte dla każdego. – Odpowiedzialna, piękna i mądra praca leśników służy właśnie temu, by to dobro ciągle było dla wszystkich. Za to pragnę polskim leśnikom serdecznie podziękować – powiedział metropolita. Zauważył, że dobrem świata jest także miód, który daje zdrowie i siłę. To dzięki pracy pszczół powstają świecie, a zwłaszcza świeca paschalna, symbolizującą zmartwychwstanie Jezusa. – Miód jest dla wszystkich. To wielka i wspaniała praca ludzi, którzy troszczą się o to, by te niepozorne pszczoły mogły tworzyć wspaniałe roje, przynoszące jak najwięcej dobra i pożytku dla nas, a przede wszystkim dawały radość – powiedział arcybiskup. Zwrócił uwagę na obecność chóru „Harfa”, dzięki któremu zebrani mogą spotkać się z przepiękną muzyką. Podkreślił, że światy, do których należą, wzajemnie się przenikają i ubogacają. Życzył zebranym dobrego życia, wypływającego z wiary, która każe kochać Boga i stworzenie, a także drugiego człowieka. Przyznał, że współczesny świat niesie wiele niepokojów, ale ponad wszystko musi zwyciężać dobro i miłość Chrystusa, o której mówi kolęda „Bóg się rodzi”.