Strażacy z Małopolski w Łagiewnikach

2022-10-17 19:29
strażacy
Autor: Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium

W niedzielę – 16 października – do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła Pielgrzymka Strażaków Małopolski. Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Grzegorz Szewczyk, duszpasterz strażaków Archidiecezji Krakowskiej, proboszcz parafii św. Floriana w Krakowie. Uroczystość uświetniło ok. 200 pocztów sztandarowych.

Zebranych w świątyni powitał ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. – Serdecznie Was witam w Bazylice Bożego Miłosierdzia, świątyni którą konsekrował i w której zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu św. Jan Paweł II. W tym roku przeżywamy 20-lecie tych wydarzeń i cieszymy się, że Strażacy też włączają się w obchody jubileuszowe. 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II mówił tutaj: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój”. 20 lat temu nikt nie myślał, że te słowa o wojnie, bólu i śmierci niewinnych staną się realne w naszych czasach… Dlatego dziś w czasie tej pielgrzymki prosimy o pokój dla Ukrainy i wołamy za Janem Pawłem II słowami Aktu zawierzenia:„pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei” – powiedział kapłan i dodał: – Wasza służba dla bliźnich jest wyrazem niesienia nadziei, pomocy i czynienia miłosierdzia. Cieszę się, że przybywacie po raz XXI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby Bogu w Trójcy Jedynemu dziękować i prosić o umocnienie na drodze czynienia miłosierdzia wobec tych, do których jesteście posłani w czasie Waszej pracy, Waszych dyżurów, Waszego czuwania…

W homilii ks. Grzegorz Szewczyk wskazał na rolę wiary i modlitwy w życiu człowieka.- Bracia Strażacy, wy dobrze o tym wiecie – wezwani do akcji jedziecie i macie świadomość jak ważne jest westchnienie, to zaproszenie Boga w takiej chwili. Jeden ze strażaków zwierzył mi się: „Proszę księdza, nam wierzącym strażakom jest o wiele łatwiej. Bo w tej trudnej czasem sytuacji nie jesteśmy sami. Zdajemy się na pomoc i na wolę Boga i jest łatwiej”. Jak wielkim skarbem i darem jest nasza wiara .Wytrwała modlitwa pomaga nam pogłębić naszą wiarę – podkreślił duszpasterz strażaków Archidiecezji Krakowskiej.

Kończąc homilię ks. Szewczyk życzył zebranym w łagiewnickiej świątyni, aby pobyt w niej był umocnieniem wiary i miłości. – Z mocną nadzieją opuszczajcie to wyjątkowe miejsce – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jak przekazała nam św. Siostra Faustyna słowa samego Jezusa: stąd płynie iskra Bożej miłości na świat. Zabierzcie tę iskrę do swoich jednostek, wspólnot, rodzin. I bądźmy wszyscy wytrwali w naszej modlitwie, w naszych dążeniach i pragnieniach. Św. Florian, nasz patron niech nas prowadzi. Św. Jan Paweł II niech wstawia się za nami.