UPJPII z modlitwą zawierzenia na Jasnej Górze

2022-06-13 10:04
Apel Jasnogórski UPJP 2
Autor: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Apel Jasnogórski UPJP 2

W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, w dniu, w którym Kościół obchodzi Święto Trójcy Przenajświętszej, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Robert Tyrała zawierzył Uczelnię opiece Maryi.

Modlitwę Apelu Jasnogórskiego poprzedziły słowa, w których Rektora UPJPII dziękował za 625 lat istnienia najstarszego w Polsce Wydziału Teologicznego, z którego wywodzi się papieska uczelnia. Przypomniał wydarzenie sprzed kilku dni, kiedy to 8 czerwca wspólnota akademicka rozpoczęła nowy, ważny etap swojej historii, a mianowicie akt pobłogosławienia placu pod budowę Kampusu Jana Pawła II. Przywołał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który w 2002 r., właśnie w tamtym miejscu, gdzie wówczas miała stanąć biblioteka UPJPII, błogosławił akademickiej wspólnocie: … vivat Academia, vivant professores … ma kwitnąc akademia … szczęść Boże na dalsze lata, także i w tym nowym miejscu …

– Pomnij na te słowa Matko nasza, Twojego wstawiennictwa wzywamy i prosimy o Boże błogosławieństwo dla tego dzieła ku przyszłości naszej uczelni. Zawierzamy Ci projektantów i budowniczych oraz odpowiedzialnych za tę budowę z Ojcem Kanclerzem na czele. Ufamy, że dzieło to służyć będzie kolejnym pokoleniom studentów, doktorantów, profesorów i pracowników. Aby zaś mogło być dziełem Boga, zaczynamy od modlitwy i prosimyoręduj za nami przed Trójcą Świętą – modlił się Rektor.

W modlitwie zawierzył opiece Maryi obecnych i przyszłych studentów UPJPII, zaakcentował, że wyzwaniem dla Uniwersytetu jest właściwe odczytywanie znaków czasu: – Pragniemy, aby nasz Uniwersytet był wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku do każdego człowieka i z troską o właściwe kształtowanie serc naszych studentów, by też otwierać ich na to, co najważniejsze i co nie przemija.

Zawierzając całą wspólnotę akademicką UPJPII Matce Najświętszej prosił o siły ciała i ducha, do wypełniania misji „idźcie i nauczajcie”, o nadzieję dla chorych i potrzebujących, o pokój na Ukrainie i na całym świecie: – Tobie oddajemy wszystkie owoce naszego życia i posługi myślenia oraz poszukiwania prawdy. Tobie zawierzamy losy naszego Uniwersytetu. Tobie polecamy nas samych. Tobie ufamy i Tobie ponownie wyznajemy za naszym Patronem św. Janem Pawłem II: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus!

W uroczystości uczestniczyli także: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, prorektor ds. studenckich i dydaktyki; ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, prorektor ds. polityki kadrowej i promocji; ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, prorektor ds. nauki oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej; ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego; ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych; o. Fidelis Maciołek, kanclerz UPJPII, dr hab. Katarzyna Drąg, dyr. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pracownicy administracji i biblioteki