W Krakowie brakuje oferty dla młodych? Powstał raport o sytuacji młodzieży

2017-03-07 16:14
Fot. Foter.com/ CC
Autor: brak danych

W Krakowie młodzi ludzie są dyskryminowani. To wnioski z raportu przygotowanego przez 3 stowarzyszenia: All in UJ, Europe 4 youth oraz Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA.

- Miasto w swoich działaniach kieruje się przestarzałą polityką, skierowaną głównie do osób poniżej 18 roku życia - zauważa Barbara Moś z Europe 4 youth. - Ta obecna strategia nie odpowiada bieżącym wyzwaniom i potrzebom młodzieży - dodaje. Brakuje oferty kulturalnej, nie ma miejsc spotkań dla osób między 18 a 30 rokiem życia, a osoba młoda, która dopiero się w Krakowie pojawiła nie ma gdzie szukać pomocy chociażby przy poszukiwaniu mieszkania. - Wystarczy spełnić kilka warunków, aby te problemy zniknęły - zauważa Tomasz Pytko z All in UJ. - Pełnomocnik prezydenta do spraw młodzieży, holistyczne traktowanie przez wydziały urzędu miasta, współpraca biznesu, uczelni, młodych, ale także słuchania ich głosu. Stowarzyszenia wspólnie utworzyły Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, która ma doradzać prezydentowi Krakowa jak zmienić politykę miasta, aby młodzi ludzie chcieli do niego nie tylko przyjeżdżać, ale także w nim zostawać.

Posłuchaj materiału Ewy Sas