Wyjątkowe jubileusze ks. prof. Macieja Ostrowskiego

2022-11-24 20:43
jubileusze
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W czwartek 24 listopada jubileusze 70-lecia urodzin, 45-lecia święceń kapłańskich i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej świętował ks. prof. Maciej Ostrowski kierujący Instytutem Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną przy konfesji św. Jana Kantego w kolegiacie św. Anny w Krakowie, do której kapituły należy ks. prof. Maciej Ostrowski. – Chcemy dziękować Bogu za jego posługę, (…) za wszystko dobro, które przez działalność Księdza Profesora dane zostało Kościołowi krakowskiemu, polskiemu, powszechnemu – mówił na początku Mszy św. proboszcz ks. prof. Tadeusz Panuś.

Przewodniczący liturgii kard. Stanisław Dziwisz wspomniał między innymi wspólne górskie wyprawy z ks. Maciejem Ostrowskim. – Otaczamy go dzisiaj naszą życzliwością, miłością i modlitwą, by Pan Bóg nadal błogosławił mu w życiu i jego twórczej pracy, a za to co było, wyrażamy Bogu wdzięczność – mówił metropolita senior.

Homilię wygłosił ks. prof. Jan Wal. Nawiązując do wspominanego dziś w liturgii św. Andrzeja Dung-Lac mówił o roli męczenników w Kościele. Zauważył, że słowo „martyr” znaczy świadek. W tym kontekście wskazał na świadectwo życia ks. prof. Macieja Ostrowskiego – świadectwo wiary i apostolskiego zaangażowania, rzetelności naukowej i służby społecznej.

Po Mszy św. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się Konferencja Jubileuszowa ks. prof. Macieja Ostrowskiego. Wygłoszono m.in. trzy wykłady dedykowane Jubilatowi: Ekologia w działalności ks. prof. Ostrowskiego (ks. dr hab. Andrzej Kielian), Ksiądz prof. Maciej Ostrowski i duszpasterstwo turystów (ks. mgr Artur Świeży SDB), Podróżować – doświadczać – rozumieć, czyli ks. prof. Macieja Ostrowskiego teologii pastoralnej metoda własna (ks. dr Michał Mraczek). W czasie uroczystości ks. prof. Maciejowi Ostrowskiemu wręczono Księgę Jubileuszową.

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski od 1998 r. kierował Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2015 r., gdy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie utworzono Instytut Teologii Praktycznej, ks. prof. Maciej Ostrowski został jego dyrektorem. W 2020 r. został kierownikiem nowo powstałej Katedry teologii i psychologii pastoralnej.

Ks. prof. Maciej Ostrowski jest sekretarzem Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Sam jest turystą, od lat zaangażowanym w prowadzenie wycieczek, szkolenia przewodników wycieczkowych. Jest m.in. ratownikiem GOPR i członkiem PTTK.