Abp Grzegorz Ryś: uroczystość Ofiarowania Pańskiego

2023-02-02 14:30
Abp Grzegorz Ryś: uroczystość Ofiarowania Pańskiego
Autor: Adam Kuźmicki Abp Grzegorz Ryś: uroczystość Ofiarowania Pańskiego

Człowieczeństwo jest świątynią - przekonywał abp Grzegorz Ryś w uroczystość Ofiarowania Pańskiego. 2 lutego metropolita łódzki odprawił Mszę św. w katedrze w Łodzi.

W kazaniu abp Grzegorz Ryś mówił o wniesieniu 40-dniowego Jezusa do świątyni. Tłumaczył w tym momencie, jak pojęcie świątyni należy rozumieć dzisiaj.

On chce być dzisiaj wniesiony do wnętrza tej świątyni, jaką jest nasze człowieczeństwo, nasza osoba, każdy z nas. Jezus wypełnia to słowo, będąc przyniesionym do świątyni jako 40-dniowe dziecko. Jakby nam chciał powiedzieć, że nie potrafimy Boga czcić w sposób słuszny, właściwy, prawy, jeśli nie przyjmiemy Jezusa w tej właśnie postawie. Jeśli się nie zjednoczymy z Nim właśnie takim, 40-dniowym dzieckiem.

ZDJĘCIA

W trakcie liturgii obecni w katedrze konsekrowani odnowili swoje przyrzeczenia.