Abp Grzegorz Ryś: być światłem

2023-02-06 11:52
Abp Grzegorz Ryś: być światłem
Autor: Adam Kuźmicki Abp Grzegorz Ryś: być światłem

Do słów Jezusa "Wy jesteście światłem świata" odniósł się abp łódzki Grzegorz Ryś w kazaniu w kaplicy klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi. W niedzielę 5 lutego metropolita łódzki odprawił tam Mszę św. kończącą rok jubileuszowy 100-lecia pobytu w tym miejscu Heleny Kowalskiej, późniejszej św. siostry Faustyny.

Abp Grzegorz Ryś w kazaniu podkreślał, że "światłem świata" jest człowiek miłosierny. W praktyce chodzi i miłosierdzie pochodzące od Boga.

Wtedy miłosierdzie tak naprawdę rzeczywiście staje się światłem, kiedy to jest miłosierdzie czerpane od Boga. To jest bardzo mocne światło wtedy. Ostre światło. Kocham ludzi tak jak Bóg. Kocham ludzi na taka miarę, jak On. Kocham ludzi z takim samym zaufaniem do nich, jak On; pokładając w nich taką nadzieję, jak On. Wybaczając im, tak jak On. Mając nadzieję co do nich, tak jak On.

100-lecie pobytu św. Faustyny Kowalskiej przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi obchodzone było od września zeszłego roku. W kamienicy, którą obecnie zawiadują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, u swoich krewnych Helena Kowalska mieszkała w lata 1922-1923.