Abp Grzegorz Ryś: diakonat stały

2019-10-05 16:09
Abp Grzegorz Ryś: diakonat stały
Autor: brak danych

Bóg pokazuje sobą Miłosierdzie, a nie tylko o nim naucza - mówił arcybiskup Grzegorz Ryś w łódzkiej katedrze. W sobotę 5 października metropolita łódzki przyjmował deklarację woli rozpoczęcia formacji od kandydatów na diakonów stałych.

Formację diakonatu stałego rozpoczęło 17 mężczyzn. Ich zadaniem będzie dawanie świadectwa Miłosierdzia, poprzedzające głoszenie Ewangelii - mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Podkreślał, że diakonat stały w życiu kandydatów nie jest jedynie etapem. Bez diakonii, bez posługi, bez Miłosierdzia ewangelizacja w Kościele przestaje być czymś sensownym. Nie ma sensownej możliwości przepowiadania, jeżeli to przepowiadanie nie jest poprzedzone dziełem miłości. To jest to, co papież Franciszek podkreśla: początkiem ewangelizacji jest świadectwo. Franciszek mówi: atrakcyjne świadectwo. Nie ma świadectwa - nie ma obszaru, nie ma przestrzeni do głoszenia Słowa. Dlatego jest tak bardzo potrzebny w Kościele diakonat. Myślę, że możemy dziękować Panu Bogu, Duchowi Świętemu, że nas poprowadził na próg tej decyzji, żeby w naszym łódzkim Kościele pojawił się diakonat stały. Właśnie taki diakonat, który nie jest tylko etapem na drodze do prezbiteratu, do kapłaństwa. Tylko jest wyborem niezmiennym, jest decyzja konsekwentną, jest decyzją obejmująca całe życie. ZOBACZ ZDJĘCIA Po homilii kandydaci na diakonów stałych wyrazili wolę - przed metropolita łódzkim - rozpoczęcia i wytrwania w formacji. POSŁUCHAJ:

Abp Grzegorz Ryś: całe kazanie