Abp Grzegorz Ryś: Kościół Środowisk Twórczych

2019-01-07 11:04
Abp Grzegorz Ryś: Kościół Środowisk Twórczych
Autor: brak danych

Czy współczesny Kościół potrafi pójść do Betlejem? - zastanawiał się arcybiskup Grzegorz Ryś, komentując Ewangelię o Mędrcach szukających Jezusa. Metropolita łódzki dawał przykład Heroda i mieszkańców Jerozolimy, którzy wiedzieli, gdzie jest Chrystus, wskazali drogę Mędrcom - poganom - ale sami nie poszli. 6 stycznia wieczorem arcybiskup Ryś sprawował mszę świętą w Kościele Środowisk Twórczych w Łodzi.

Arcybiskup Grzegorz Ryś podkreślał, że Ewangelia o Mędrcach - poganach - szukających Jezusa w pałacu Heroda w Jerozolimie, stawia pytania współczesnemu Kościołowi. Nie będziemy oceniać Żydów, czemu się nie ruszyli. Dzisiaj to jest pytanie do ludu Boga, którym jest Kościół. Który ma wszystkie instrumenty w ręce. Mamy Słowo, mamy proroków, mamy rozumienie, jak się proroctwa spełniły. Mamy Nowy Testament, mamy sakramenty, mamy dostęp do Boga. Od rana we mnie pracuje pytanie, co by było, gdybyśmy się dali porwać takim znakom. Pan Bóg nam nie szczędzi takich ludzi, których nazywamy poganami; i którzy nieraz z wielką determinacją idą ku Bogu, prowadzeni przez Niego w Jemu znany sposób. I co by było, gdybyśmy się mieli ochotę ruszyć, jako Kościół? Gdybyśmy chcieli przejść tę drogę z Jerozolimy do Betlejem? Co by się stało z Kościołem? Ku czemu Kościół musiałby pójść, jeśli rusza z Jerozolimy do Betlejem? Ku czemu? ZOBACZ ZDJĘCIA Arcybiskup Ryś wyjaśniał także, że potencjalne przejście z Jerozolimy do Betlejem odejście od utartych schematów w stronę żywego Jezusa. To jest ruch w kierunku misji. To jest na pewno ruch od instytucji, od struktury: świątynia, prawo, kapłani, znawcy Tory wykładają - od całej tej struktury, od kultu od instytucji - w kierunku Jezusa, który jest w Betlejem. Nic Go tam nie zasłania. Już się nie da być obecnym w prostszy sposób. Nic Go nie zasłania. Msza święta w Kościele Środowisk Twórczych rozpoczęła cykl spotkań opłatkowych metropolity łódzkiego. We wtorek arcybiskup Grzegorz Ryś spotyka się z przedstawicielami świata nauki, a w sobotę - z nauczycielami i katechetami. Oba spotkania organizowane są w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. POSŁUCHAJ:

Abp Grzegorz Ryś: pytanie