Abp Grzegorz Ryś podczas rekolekcji akademickich: zachować wiarę

2022-10-17 9:11
Abp Grzegorz Ryś podczas rekolekcji akademickich: zachować wiarę
Autor: Adam Kuźmicki Abp Grzegorz Ryś podczas rekolekcji akademickich: zachować wiarę

Połączone chóry i zespoły muzyczne łódzkich duszpasterstw akademickich przygotowały oprawę muzyczną pierwszego dnia rekolekcji akademickich. W niedzielę, 16 października, w łódzkiej katedrze rozpoczęły się wspólne dla wszystkich duszpasterstw akademickich „rekolekcje na dobry początek”. Mszy św. przewodniczył i kazanie do studentów wygłosił abp Grzegorz Ryś.

Przewodnim tematem kazania metropolity łódzkiego było ewangeliczne pytanie „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Jednym z wątków poruszanych przez abpa Rysia była próba wskazania, jakie są najważniejsze warunki zachowania wiary. Metropolita łódzki posiłkował się radami z listów św. Pawła.

To liturgia wam dzisiaj mówi. Zamieszkajcie w Słowie. Kto mieszka w Słowie? Ktoś, kto odkryje Pismo jako „natchnione, pożyteczne, aby człowiek Boży był przysposobiony do każdego dobrego czynu, i aby był doskonały”. Drugie narzędzie, podpowiadane przez Pawła, to jest dzielenie się swoją wiarą. Chcecie zachować wiarę, to ją przekazujcie. I trzecie narzędzie, ostatnie, które jest dzisiaj w Słowie. Trzecim narzędziem jest nieustanna modlitwa. Słowo, dzielenie się wiarą i modlitwa nieustanna. Od tego, jak się odniesiemy do tych trzech rzeczywistości zależy w konkrecie odpowiedź na pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę. We mnie, jak przyjdzie.

Utworzona z kilku zespołów grupa uzupełniała też muzyką i śpiewem niemal godzinną adorację po Mszy św. w pierwszy dniu rekolekcji akademickich. W kolejne dni studenci na modlitwie i refleksji spotykają się w: dominikańskim DA Kamienica przy ul. Sienkiewicza, salezjańskim DA Węzeł przy al. Kopcińskiego, jezuickim DA przy ul. Sienkiewicza i w DA Piątka przy ul. Skorupki.